Biodiversiteit op Zeeuwse bedrijventerrein is een kans

28 november 2019

Biodiversiteit op Zeeuwse bedrijventerrein is een kans

Biodiversiteit heeft het zwaar. Het aantal soorten neemt nog steeds in een schrikbarend tempo af. Dat is niet alleen jammer, het is zelfs gevaarlijk. Ook voor ons. De kwaliteit van ons voedsel en leefomgeving is er sterk van afhankelijk. Daarom werkten we binnen het INTERREG project 2B Connect met 26 partners al vier jaar lang aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in zowel Nederland als Vlaanderen. Met resultaat, want 135 ha aan bedrijventerreinen op 10 gebieden werden natuurlijker ingericht en beheerd. Een mooi begin, maar er is meer nodig. Op 28 november 2019 organiseert ZMf samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, gemeente Terneuzen en Vitaal Sloegebied en Kanaalzone de masterclass Biodiversiteit bij bedrijven: dat leeft! De masterclass biedt bedrijven en overheden volop inspirerende voorbeelden en laagdrempelige tools om zelf ook aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Win-win-win

2B Connect geeft invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie door het ontwikkelen van een groene infrastructuur: bedrijventerreinen die natuurlijker worden ingericht en beheerd, vormen een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden. De relatief rustige ruimte rondom bedrijven is bovendien een uitgelezen plek voor planten, dieren en insecten om zich te ontwikkelen. Geef je ze die kans, dan kom je na een tijdje niet alleen pionierssoorten tegen, maar ook bijzondere (rode lijst) soorten. Natuurlijk beheer van een bedrijfsterrein hoef ook niet duur te zijn en komt onder de streep vaak zelfs voordeliger uit ten opzichte van regulier onderhoud. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen in een groene en natuurlijke werkomgeving zich aanzienlijk beter voelen en dat hun productiviteit ook stijgt. Tevreden medewerkers zijn een visitekaartje voor een bedrijf. Investeren in groen op het bedrijf geeft je een positief imago, niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de omgeving. Zo maken ook wandelaars en fietsers graag gebruik van de groene bedrijventerreinen. Alleen maar voordelen dus.

Niet moeilijk en leuk

Wie denkt dat het lastig is om meer te doen voor de biodiversiteit op een bedrijfsterrein, heeft het mis. Vergroening kan op eindeloos veel manieren, van groots tot heel kleinschalig. Wadi’s, heggen en landduinen zijn mooi en kunnen de habitat worden van heel veel soorten dieren en planten. Maar ook kleinere acties, zoals een insectenhotel, nestkast, poel of een bloemrijke strook kunnen voor de biodiversiteit een groot verschil betekenen. 35 groen adviseurs staan klaar om te helpen met het maken van een plan, onder andere met behulp van een handige rekentool. 2B Connect hoopt hiermee dat naast thema’s als afval en energie, ook biodiversiteit ingang vindt in het milieumanagement van bedrijven.

Goed voorbeeld doet volgen

Zeeuwse bedrijven als Dow Chemical Terneuzen, North Seaports, Roompot, Yara en Gemeente Terneuzen hebben de vergroening van hun terreinen met enthousiasme opgepakt. Tijdens de masterclass ‘Biodiversiteit bij bedrijven: dat leeft!’ vertellen ze over hun motief om mee te doen met het 2B Connect project en laten ze zien wat het hen heeft opgeleverd. ‘Werken met de natuur voelt niet als werk’, werd er zelfs gesteld. De concrete resultaten van vier jaar vergroenen werken aanstekelijk en hebben een sneeuwbal effect op nieuwe bedrijven die ook op willen staan voor meer biodiversiteit. De eerste drie aanmelders voor het maken van een groenplan voor hun bedrijf krijgen van Gemeente Terneuzen een financiële tegemoetkoming.

Meer weten?

Kijk op www.2b-connect.eu voor meer informatie en bekijk de trailer van het project.

2B Connect

Binnen het project 2B Connect werken 26 partners samen aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. 2B Connect ontwikkelt tools en heeft groenadviseurs opgeleid om bedrijven te helpen met het vergroenen van hun eigen terreinen. 2B Connect ontving via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om gedurende vier jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Tags: