Krijn Jan Provoost stopt als bestuurslid van ZMf

Krijn Jan Provoost stopt als bestuurslid van ZMf

Krijn Jan Provoost is een echte ‘man van het water’ en heeft een bak ervaring op het gebied van natuur en milieu. Jarenlang was hij werkzaam in het watermanagement, onder andere bij de Unie van Waterschappen, bij Provincie Noord-Brabant en als dijkgraaf bij waterschap De Groote Waard in Zuid-Holland. Ook was hij 11 jaar regiodirecteur bij Natuurmonumenten voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Toen hij met pensioen ging wilde hij zijn bestuurlijke ervaring in al deze vlakken inzetten voor de Zeeuwse samenleving. Hij was lid van het bestuur van ZMf sinds 2016. Onlangs nam hij afscheid als bestuurslid van ZMf om een andere mooie taak op te pakken.

5 maart 2020

ZMf de juiste plek

Bij ZMf vond hij daarvoor de juiste plek. Daar kon hij, als bestuurslid, volop meedenken over vraagstukken omtrent milieu, water, ruimtelijke ordening, landbouw, economie en klimaat. Samen met zijn medebestuursleden stond hij het management van ZMf bij in het maken van haar beleid en het nemen van belangrijke beslissingen voor de organisatie. Dat deed hij sinds 2016 niet aflatend en met volle overgave.

Een boom als dank

In februari 2020 nam Krijn Jan afscheid als bestuurslid van ZMf. Hij wordt voorzitter van Nationaal Park Oosterschelde. We zijn Krijn Jan erg dankbaar voor zijn enthousiaste inzet voor onze organisatie. Als dank gaven we hem een boom, om precies te zijn een zomerlinde. De Tilia Europaea Pallida, ook wel koningslinde genoemd. Bomen hebben voor ZMf een speciale betekenis. Met hun wortels, stam en takken symboliseren voor ons de verbinding tussen alles wat leeft op aarde. Door een boom te planten ga je die verbintenis aan. Leuk weetje is, dat in vroegere tijden onder een linde werd vergaderd en rechtgesproken.

Plekje in Koudekerke

Krijn Jans koningslinde werd onlangs door hemzelf met hulp van Stichting Landschapsbeheer Zeeland geplant op de historische buitenplaats Moesbosch in Koudekerke. De komende tien jaar zal de boom worden onderhouden door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. We hopen dat Krijn Jan en heel veel andere Zeeuwen van deze boom zullen gaan genieten.

Krijn Jan Provoost plant een boom

Tags: