Aanbevelingen voor fracties richting gemeenteraadsverkiezingen: richt je op duurzame doelen

Aanbevelingen voor fracties richting gemeenteraadsverkiezingen: richt je op duurzame doelen

Partijfracties zijn hoogstwaarschijnlijk al begonnen met het schijven van hun verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Waarop ligt hun focus? Een gemeente waar inwoners tevreden wonen en werken in een gezonde omgeving. Waar de natuur groeit en bloeit, vogels broeden, waar afval geen afval is, maar een grondstof en waar een brede maatschappelijke betrokkenheid is bij de energietransitie met vernieuwende bewonersinitiatieven. Dat willen we toch allemaal? Met de juiste focus en keuzes lukt dat ook!

24 januari 2022

Haalbare duurzame doelen

ZMf geeft de fracties tips en concrete voorbeelden om daar naartoe te werken. Ze zijn gericht op het halen van duurzame doelen binnen lokaal beleid op urgente dossiers, zoals de energietransitie en biodiversiteit. En minstens zo belangrijk, ze zijn haalbaar. Met deze goed uitvoerbare maatregelen verbetert de directe leefomgeving van inwoners. Bovendien dragen ze bij aan oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteit en energietransitie.

De aandachtspunten die ZMf aandraagt staan niet op zichzelf, maar bieden veel mogelijkheden om aan elkaar te koppelen: zo dragen maatregelen op het gebied van biodiversiteit ook bij aan meer bomen, een mooi landschap, slim waterbeheer en de hittestressbestendigheid van de gebouwde omgeving. Win win dus!

Kansen voor nu en later

Maatregelen op het gebied van natuur en milieu hebben snel een merkbaar positieve invloed op de directe leefomgeving. Daarom roept ZMf partijen op: grijp nu de kans voor de komende vier jaar om te bouwen aan een aantrekkelijke gemeente die klaar is voor de toekomst. ZMf kan de hen daarbij ondersteunen.

Naar de aandachtspunten

Tags: