6.500 bomen voor Zeeland dankzij DELTA Energie

6.500 bomen voor Zeeland dankzij DELTA Energie

In het aankomende plantseizoen (december 2022-maart 2023) gaan er in Zeeland 6.500 bomen de grond in dankzij DELTA Energie. Op 30 maart 2022 ging DELTA Energie met ZMf, Staatsbosbeheer en Buitenfonds een samenwerkingsovereenkomst aan voor het planten van nieuwe bomen in Zeeland.

31 oktober 2022

Voor ieder nieuw groen gascontract dat bij DELTA Energie afgesloten wordt, laat de Zeeuwse energieleverancier een boom planten. Tot dit najaar werden 6.500 nieuwe groen gascontracten afgesloten. De 6.500 bomen zullen geplant worden op boslocaties bij Biggekerke en IJzendijke. Het geld dat DELTA Energie bijdraagt is niet alleen voor de aanplant, maar ook voor het duurzaam beheer van de bomen gedurende de komende vijftig jaar.

DELTA Energie

DELTA Energie introduceerde twee jaar geleden DELTA Groen Gas, een mix van 2% biogas en 98% CO2-gecompenseerd gas. Per 1.000 kuub verbruikt groen gas draagt DELTA Energie vijf euro af aan natuurprojecten van diverse Zeeuwse natuurorganisaties. Eén van die projecten is het planten van bomen met als doel de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Uitgangspunt is dat voor ieder nieuw afgesloten groen gascontract een boom wordt geplant in Zeeland. De teller voor het aantal nieuw te planten bomen in plantseizoen ‘23/’24, naar aanleiding van nieuwe groen gascontracten, loopt inmiddels alweer.

ZMf

ZMf, die in kader van Plan Boom, samen met DELTA Energie, op zoek is gegaan naar geschikte boslocaties in Zeeland, is zeer verheugd met de 6.500 boompjes die deze winter zullen worden gepland. Dit is toch bijna 1,5 hectare nieuw bos! En dat is nog maar het eerste jaar, ook in de komende jaren zullen er Delta-bomen aangeplant gaan worden. Hiermee neemt niet alleen het gebruik van groen gas toe, maar wordt er door het aanplanten van boompjes ook extra CO2 vastgelegd. Daarnaast helpt DELTA Energie ook mee om de Zeeuwse doelstelling van Plan Boom te halen, namelijk een groener en gezonder Zeeland door het aanplanten van 380.000 bomen extra; voor elke Zeeuw een boom.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Plan Boom  ZMf logo transparant    Staatsbosbeheer beeldmerk groen JPG         Logo Buitenfonds     Logo DELTA Energie

Tags: