Nieuwe postcoderoosregeling komt eraan

Nieuwe postcoderoosregeling komt eraan

De populaire postcoderoosregeling voor collectieve zonne-energieprojecten wordt met ingang van 2021 omgezet in een subsidieregeling. Nieuwe projecten die na 1 januari 2021 van de grond komen, mogen rekenen op een prijs van € 0,146 per kWh energie die het gezamenlijk zonnedak aan het net levert. Daarmee lijkt de nieuwe regeling veel op de SDE-regeling, met eveneens een looptijd van 15 jaar.

Met deze ingreep wordt regeling een stuk eenvoudiger, maar financieel iets minder aantrekkelijk. Lopende projecten kunnen daarom het beste nog voor de jaarwisseling afgerond worden. Er zitten op dit moment zo’n 12-15 projecten in Zeeland in de pijplijn. Wil je dit jaar nog meedoen aan een postcoderoosproject, dan kan je, afhankelijk van je postcode, op verschillende projecten inschrijven. Kijk hiervoor op Maak Onze Regio Duurzamer, op Tholen Solar of op Zeeuwind.nl

Investeren in zonne-energie voor eigen gebruik

Huishoudens die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen kunnen gebruik maken van de postcoderoosregeling. De overheid wil hen zo de mogelijkheid bieden om te investeren in zonne-energie voor eigen gebruik. Het werkt als volgt: 20-25 deelnemers investeren samen in één project. Er worden dan zonnepanelen op een groot dak van een bedrijfsgebouw of loods in de buurt geplaatst. Sinds begin 2017 zijn er in Zeeland ruim 20 projecten gerealiseerd en zijn er nog zo’n 15 in ontwikkeling.

Financieel product

De huidige regeling is aantrekkelijk, omdat elke kilowattuur die de zonnepanelen produceren de deelnemers 16 tot17 eurocent oplevert. Daarvan bestaat circa 11 tot12 cent uit korting op de energiebelasting en ongeveer 5 tot6 cent uit de verkoop van stroom aan een energiemaatschappij. In de nieuwe regeling vervalt de korting op energiebelasting. Er komt nu dus een subsidieregeling voor in de plaats. Daarmee gaat de postcoderoosregeling meer op een financieel product lijken.

Aantrekkelijke investering

Wat verloren gaat is de directe koppeling van de stoom die de panelen op het gezamenlijk dak opleveren én de stroom die je thuis geleverd krijgt. Het idee dat je je eigen duurzame stroom opwekt op het dak van een ander gaat zo wel een beetje verloren. Daarnaast veranderen nog een paar regels, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de verhandelbaarheid van certificaten.

Als de marktprijzen zich gunstig blijven ontwikkelen is het, naar onze inschatting, ook in 2021 (en daarna) nog steeds mogelijk om postcoderoosprojecten op te zetten, waarbij de deelnemers voor een periode van 15 jaar mogen rekenen op een rendement op hun inleg van 4 tot5%. Dat blijft een aantrekkelijke investering. Voorwaarde is wel dat het Zeeuws Klimaatfonds financieel kan blijven bijdragen.

Steun van Zeeuws Klimaatfonds

Bijna alle postcoderoosprojecten in Zeeland zijn tot nu toe tot stand gekomen met financiële steun van het Zeeuws Klimaatfonds. Daarbij gaat het om bedragen van € 5.000 tot € 8.000 per project, afhankelijk van de grootte en het aantal panelen. In praktijk komt dit neer op ongeveer 10% van de investeringskosten. Daarbij ondersteunt het fonds, samen met de andere Energie Servicepunt Zeeland partners, de initiatiefnemers ook met adviezen. Voor de projecten die nu in de pijplijn zitten heeft het fonds in principe voldoende geld gereserveerd. Voor projecten die in 2021 opgepakt worden is de steun van het fonds (nog) niet gegarandeerd. Het fonds heeft, onder meer door bezuinigingen bij gemeenten en de coronacrisis, minder inkomsten en moet nog een besluit nemen of postcoderoosprojecten die onder de nieuwe regeling vallen nog wel in aanmerking kunnen komen voor steun van het fonds.