Kennissessie: Rechten voor de Scheldes

Kennissessie: Rechten voor de Scheldes

25 januari 2024
14.00 uur - 17.00 uur

  • Organisatie: HZ University of Applied Sciences en ZMf

Met het leven in de Deltawateren en op de schorren en oevers gaat het nog altijd niet goed. Industrieën hebben sinds eind 20e eeuw vervuilende afvalstromen moeten verminderen.  De waterkwaliteit is wel verbeterd, maar toch is er nog veel schade.

De Oosterschelde heeft relatief weinig last van industrie, maar wel van zandhonger, staalslakstort en afgenomen getij. Ondernemers willen vaak wel overschakelen op duurzame productie, maar heldere regels ontbreken. Milieuorganisaties hebben wel inspraak, maar uiteindelijke beslissingen voor maatregelen moeten bij de ondernemers zelf genomen worden. Hoe kan deze patstelling worden doorbroken?

HZ organiseert, onder andere samen met ZMf, vier workshops waarin we nieuwe wegen verkennen.

Workshops


Workshop 1: Introductie deepmapping

De Scheldes: wat vertellen ze ons? Verwondering over de geuren en kleuren, de stromen en golven, eeuwige beweging: hoe neem je deze waar? Hoe leg je ze vast in kaarten? Hoe houd je bij vergunningverlening rekening met de diepere betekenis van de Scheldes? Hoe verhielden en verhouden Zeeuwen zich met het water in en langs de polders? Hoe kom je tot een verbeelding van de toekomst?

Deepmapping is een zoektocht van Arita Baaijens en anderen.

Door: Bibian Scheepstra (ZMf), Marie de Visser (Uppsala University), Yoka Ter Stege (afgestudeerd Watermanagement WUR).

Workshop 2: Rechten van de Natuur of Rechten voor de Natuur?

Heeft de natuur intrinsieke rechten of moeten we haar rechten verlenen? Eerste stappen voor de Oosterschelde op deze weg. Vergelijkende rechtswetenschap. Whanganui-river in Nieuw-Zeeland heeft rechtspersoonlijkheid gekregen in 2016. De Haagse Principes verklaren in 2018 dat het de Universele Verantwoordelijkheid van mensen is – als individu en collectief – om de natuur te beschermen.

Door: Mr. Ad Faasse (wereldburger, senior consultant, Zeeuw), Pieter Ippel (oud-hoogleraar University College Roosevelt)

Workshop 3: Toekomstige generaties en Deltawateren

Jongeren hebben belang bij een leefbare planeet en een rechtvaardige samenleving. Regeringen beslissen nu daarover in hun ‘eigen’ land en in onderhandelingen over verdragen tussen staten, zoals over het vervolg op de SDG’s in het UN-Pact for the Future in 2024. Hoe kunnen wij, betrokkenen bij (delta-) wateren, hierop invloed uitoefenen? Kan een petitie helpen? Wat dragen de River Scheldt Youth Parliament en ZMf-Challenge2050 bij?

Door: Nico Landsman (ZeelandBruist, betrokken burger), Merel Groot (Jonge Klimaatbeweging, ZMf Challenge2050), Laurence Vanneyre (River Scheldt Youth Parliament), André Alting (GroenlinksPvdA)

Workshop 4: Handen uit de mouwen / Binding met de natuur

Iedere woensdagmiddag verzamelen strandjutters van Doe Mee Verlos de Zee zich bij het Nollehoofd. Ook elders wordt zwerfvuil geraapt rondom wateren die in verbinding staan met de Schelde, door Doe Mee Verlos de Zee, Troepgroep Middelburg, HZ Green Office en anderen. Meedoen is een transformatie: je beleeft natuur en afval blijvend anders. Hoe kunnen we praktisch werk uitbreiden en de impact versterken? Wat moeten we doen opdat jongeren en ouderen gaan meedoen? We gaan een strategie ontwerpen.

Door: Monique Jankowski (Terra Maris), Ingrid de Vries (HZ Green Office), Jan Flechner (HZ Green Office)

Verbeelding van de toekomst

Problemen oplossen vraagt om een andere manier van kijken naar heden en verleden. Een open geest voor de toekomst die zichtbaar wil worden, vind je vaak eerder bij kunstenaars en ontwerpers. De Ambassade van de Noordzee en het Centrum Beeldende Kunst Zeeland treffen elkaar in het bijeenbrengen van kunstenaars, architecten, ontwerpers en vrijdenkers. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we ook over de ontmoeting van benaderingen. We introduceren I am the River, the River is me.

Door: Christiaan Weiler (CBK Zeeland), Christiane Bosman (Ambassade van de Noordzee)

Uitwisseling

Daarnaast luisteren we naar de hoofdlijnen uit de workshops. Welke acties gaan er komen? Hoe laten we onszelf betrekken bij de acties van de ander?

Programma

Kijk voor het volledige programma op de site van HZ University of Applied Sciences.

Aanmelden

Wil jij graag bij deze leerzame en inspiratievolle middag zijn? Meld je dan aan via deze link.

Terug naar agenda

Kennissessie: Rechten voor de Scheldes

Het Groene Woud 1, 4331 NB Middelburg, Netherlands