Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

6 september 2021
17.00 uur - 20.00 uur

  • Organisatie: ZMf, Proefboerderij Rusthoeve, ZAJK, St. Het Zeeuwse Landschap, Delphy en DLV Advies

In Zuidwest-Nederland, het grootste akkerbouwgebied van ons land, worden steeds grotere problemen merkbaar voor agrariërs en de natuur. Telers komen in de knel, mede door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw, de strakker wordende regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en de groeiende effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd kalft de biodiversiteit in de landbouwgebieden in hoog tempo af, terwijl een gezonde natuur de landbouw juist kan helpen. Redenen te over om te over te om meer natuurinclusief te gaan werken om deze negatieve ontwikkelingen te kenteren.

Maar wat verstaan we precies onder natuurinclusieve akkerbouw en waar liggen de kansen in Zeeland? Hoe kunnen we, als agrariërs, inwoners van Zeeland, beleidsmakers en natuurorganisaties elkaar helpen om de gezamenlijke opgave van een nieuw landbouwsysteem, op te pakken? Vanuit het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ organiseren Proefboerderij Rusthoeve, ZAJK, ZMf, St. Het Zeeuwse Landschap, Delphy en DLV Advies hierover het symposium ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’. Met sprekers vanuit de onderzoekswereld én de boerenpraktijk slaan we een brug van theorie naar praktijk.

Datum

6 september 2021

Tijd

17.00 – 20.00 uur
(inclusief soep en broodjes)

Locatie

Rusthoeve, Noordlangeweg 42,  4486 PR in Colijnsplaat.

De definitieve vorm van het symposium (fysieke, online of een combinatie) zal nog worden bepaald a.h.v. het aantal aanmeldingen en de geldende COVID-19 regels. Indien het een online bijeenkomst wordt, dan ontvang je t.z.t. de link naar de meeting vooraf.

Aanmelden

Meer weten hierover, in gesprek gaan of gewoon luisteren? Geef je dan op voor het symposium via onderstaande knop. Je ontvangt dan eind augustus de definitieve uitnodiging met het programma. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de maatregelen rondom COVID-19 bepalen we de vorm van het symposium (fysieke, online of een combinatie).

Aanmelden

Terug naar agenda

Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

Noordlangeweg 42, Colijnsplaat, Netherlands