Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

6 september 2021
17.00 uur - 20.00 uur

  • Organisatie: ZMf, Proefboerderij Rusthoeve, ZAJK, St. Het Zeeuwse Landschap, Delphy en DLV Advies

In Zuidwest-Nederland, het grootste akkerbouwgebied van ons land, worden steeds grotere problemen merkbaar voor agrariërs en de natuur. Telers komen in de knel, mede door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw, de strakker wordende regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en de groeiende effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd kalft de biodiversiteit in de landbouwgebieden in hoog tempo af, terwijl een gezonde natuur de landbouw juist kan helpen. Redenen te over om te over te om meer natuurinclusief te gaan werken om deze negatieve ontwikkelingen te kenteren.

Maar wat verstaan we precies onder natuurinclusieve akkerbouw en waar liggen de kansen in Zeeland? Hoe kunnen we, als agrariërs, inwoners van Zeeland, beleidsmakers en natuurorganisaties elkaar helpen om de gezamenlijke opgave van een nieuw landbouwsysteem, op te pakken? Vanuit het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ organiseren Proefboerderij Rusthoeve, ZAJK, ZMf, St. Het Zeeuwse Landschap, Delphy en DLV Advies hierover het symposium ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’. Met sprekers vanuit de onderzoekswereld én de boerenpraktijk slaan we een brug van theorie naar praktijk.

Datum

6 september 2021

Tijd

17.00 – 20.00 uur
(inclusief soep en broodjes)

Locatie

Rusthoeve, Noordlangeweg 42,  4486 PR in Colijnsplaat.

Aanmelden

Meer weten hierover, in gesprek gaan of gewoon luisteren? Geef je dan op voor het symposium via onderstaande knop. Je ontvangt dan eind augustus de definitieve uitnodiging met het programma. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de maatregelen rondom COVID-19 bepalen we de vorm van het symposium (fysieke, online of een combinatie).

Aanmelden

Programma

16.30    Inloop met koffie en thee
17.00    Welkom door AIKC Rusthoeve
Charlotte van Sluijs-Poppe, secretaris-directeur AIKC Rusthoeve
17.10    Wat is biodiversiteit en wat zijn kansen voor biodiversiteit in de Zeeuwse akkerbouw?
Natasja Oerlemans, Head of Food & Lead Netherlands Biodiversity Program, WWF
17.40    Uitwisseling met het publiek over natuurinclusieve akkerbouw a.h.v. stellingen
Onder leiding van Cor van Oers, manager Akkerbouw en Vollegrondsgroenten ZW – Delphy
18.00    Pauze met soep en broodjes
18.40    Stand van zaken akkerbouwmonitor biodiversiteit
Frank Verhoeven van Boerenverstand
19.00    Verschillende ervaringsverhalen m.b.t. biodiversiteit in de akkerbouwpraktijk
Met o.a. Huub Remijn, Kees Steendijk, Theo Bakker (SBB) en Suzanne van der Straat (SZL).
19.30    Paneldiscussie met vragen uit de zaal
Hoe gaan we samen werk maken van natuurinclusieve akkerbouw in Zeeland en wat is hiervoor nodig?
19.55     Hoe verder en afsluiting door ZAJK en ZMf
20.00     Napraten met een frisdrankje

Terug naar agenda

Symposium: ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’

Noordlangeweg 42, Colijnsplaat, Netherlands