Inloopochtend Energietransitie Ossenisse Zeedorp

Inloopochtend Energietransitie Ossenisse Zeedorp

25 november 2023
10.00 uur - 13.00 uur

  • Organisatie: ZMf, Dorpsraad Ossenisse - Zeedorp, ZeelandBruist

De Participatiecoalitie is een landelijk samenwerkingsverband met als doelstelling bewoners te versterken bij het verduurzamen van hun eigen buurt. Om dit te bereiken biedt ZMf in samenwerking met ZeelandBruist, ondersteuning aan initiatiefnemers in hun buurt, wijk of dorp.

Het initiatief van de dorpsgemeenschap Ossenisse- Zeedorp in gemeente Hulst willen we dan ook graag noemen. De bewoners van deze gemeenschap kennen elkaar goed en organiseren collectieve activiteiten met elkaar. Ze koken eens in de zoveel tijd voor elkaar maar denken ook na over een  ‘self supporting community’ en hoe je dat met elkaar kan organiseren.  Het initiatief om met elkaar te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om elektrische energie en warmte op te wekken, past dan ook goed bij Ossenisse – Zeedorp. De vraag aan ZMf en ZeelandBruist was, kunnen jullie ons ondersteunen in de stappen die we willen gaan zetten. Wat kunnen we daarin gezamenlijk als dorpsgemeenschap doen?

Een eerste stap is om de bewoners op zaterdag 25 november uit te nodigen voor een inloop ochtend met als onderwerp energietransitie. De leden van de dorpsraad willen graag hun onderzoek naar mogelijkheden voor het dorp delen. Welke mooie kansen er kunnen zijn om beter met hun energie en grondstoffen om te gaan zoals: opwekken, opslag, waterstof, biogas, zoetwater, verwarming en isolatie.

Wil je erbij zijn? Je bent van harte welkom.

Datum

Zaterdag 25 november 2023

Tijd

10:00 tot 13:00 uur

Locatie

Dorpshuis Hof ter Nesse

Meer informatie

Meer weten over de inloopochtend?

Klik hier

Terug naar agenda

Inloopochtend Energietransitie Ossenisse Zeedorp

Kipstraat 12, Ossenisse, Netherlands