Eerste Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2022

Eerste Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2022

21 juni 2022
19.30 uur - 21.30 uur

  • Organisatie: ZMf

In oktober 2021 spraken we in onze Algemene Ledenvergadering over ons Jaarplan 2022 en meer specifiek over de rol van ZMf in het convenant Ambitie Duurzame Havens 2030. Daarin zegde het bestuur van ZMf toe om met de convenantpartners nieuwe afspraken voor te bereiden en die met jou als lid van ZMf te bespreken voordat we met hen nadere stappen gaan zetten in mogelijke toekomstige samenwerkingsvormen. Over de nieuwste ontwikkelingen hierin praten we je graag bij tijdens onze Algemene Ledenvergadering.

Datum:

21 juni 2022

Tijd:

19.30 uur

Locatie:

ZB Bibliotheek (Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg)
Auditorium Beltje Wolff

Aanmelden of afmelden

Graag zien wij je aanmelding voor deelname aan de vergadering tegemoet. Dat kan via onderstaande knop.

Aanmelden voor Algemene Ledenvergadering

Je kan via datzelfde formulier ook makkelijk afmelden en de geagendeerde stukken accorderen of een van de andere opties aanvinken. Maar liefst zien we je aanmelding tegemoet!

Heb je nu al vragen voor in de vergadering, meld ons die dan alvast in het aanmeldformulier. Om de vergadering vlot te laten verlopen, kunnen wij die dan voorbereiden en tijdens vergadering beantwoorden.

Let op: Als wij geen aan- of afmelding van je ontvangen gaan wij ervan uit dat je instemt met de voorgelegde documenten en voorgestelde bestuurswijzigingen.

Agenda en andere vergaderstukken

Agenda ALV ZMf juni 2022
Verslag ALV ZMf oktober 2021
Concept Jaarverslag ZMf 2021

Thema

Tijdens het themadeel van de vergadering willen we graag ingaan op een onderwerp uit de actualiteit. We hebben dat nog in voorbereiding. In de herinnering voor de ledenvergadering, die we half juni nog digitaal zullen versturen – zullen we er nog meer over kunnen zeggen. Uiteraard communiceren we er ook over via onze website.

Terug naar agenda

Eerste Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2022