Bijeenkomst/ veldexcursie ‘Toekomstbestendige landbouw en strokenteelt’

Bijeenkomst/ veldexcursie ‘Toekomstbestendige landbouw en strokenteelt’

15 september 2022
18.00 uur - 20.30 uur

  Om de landbouw en onze leefomgeving gezond te houden, is een meer evenwichtig landbouwsysteem nodig waarin het ecosysteem ook een volwaardige plek heeft. Daarom is in 2020 gestart met het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’. Meerdere jaren opvolgend hebben we proeven uitgevoerd om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen te verkennen van strokenteelt voor de teler en de natuur. Ook deden we een inventarisatie naar mogelijkheden voor een nauwere samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Al deze verkenningen en proeven leverden ervaringen en resultaten op die we graag met je willen delen.

  Zowel de landbouw als de natuur staan onder grote druk. Dat vraagt om een fundamentele toekomstbestendige oplossing, die de hele samenleving aangaat. Daarom vinden we het belangrijk om met iedereen, telers, overheden, politiek, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en geïnteresseerde inwoners van Zeeland hierover na te denken en aan te werken. Kom dus constructief meedenken en praten! En dat hoeft niet op een lege maag, want we starten met een lekkere kom soep met brood. Bekijk hieronder het programma:

  Programma

  • 18.00 uur  Welkom en opening/ stellingen door Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
  • 18.15 uur  Soep met broodjes en onderlinge kennismaking
  • 19.00 uur  Resultaten samenwerking akkerbouw/ melkvee door Paul Blokker, DLV Advies
  • 19.15 uur  Effecten strokenteelt voor biodiversiteit door Suzanne van de Straat, Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • 19.30 uur  Hoe verder?: toelichting op vervolgproject gewasdiversificatie door Cor van Oers, Delphy
  • 19.40 uur  Pauze en gezamenlijk naar het strokenteeltperceel van Rusthoeve (veldexcursie)
  • 19.55 uur  Ervaringen uit de akerbouwpraktijk met strokenteelt door Anneleen Riemens (Rusthoeve) en Dominique Cammaert (Delphy) met volop ruimte voor discussie en jouw vragen
  • 20.30 uur  Afsluiting

  Locatie

  Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat

  Aanmelden

  Aanmelden kan via het opgaveformulier.

  Graag doorgeven voor maandag 12 september i.v.m. de catering.

  Terug naar agenda

  Bijeenkomst/ veldexcursie ‘Toekomstbestendige landbouw en strokenteelt’