Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2020 ONLINE

Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2020 ONLINE

27 oktober 2020
19.30 uur - 21.30 uur

  • Organisatie: ZMf

Wat keken we uit naar de komende ledenvergadering in de hoop dat wij je dan weer persoonlijk welkom konden heten! Helaas kan dat nog niet en gaan we onze vergadering weer online doen. Het ging de vorige keer, dat was de eerste keer in onze geschiedenis, eigenlijk best goed. Een paar technische hobbels waren er wel, maar inmiddels hebben we weer extra maanden digitale vergaderervaring opgedaan, dus we gaan het gewoon opnieuw en nog beter doen. We nodigen je dan ook graag uit voor onze ledenvergadering.

Datum

Dinsdag 27 oktober 2020

Tijd

19.30 uur

Locatie

Online

Aanmelden of afmelden

Aanmelden kan via het aan/afmeldformulier. Je kunt via dit formulier eventueel ook afmelden en de geagendeerde stukken accorderen.

Heb je nu al vragen voor in de vergadering, meld ons die dan alvast in het aanmeldformulier. Om de vergadering vlot te laten verlopen, kunnen wij die dan voorbereiden en tijdens vergadering beantwoorden. Aan- en afmelden en vragen stellen kan tot en met dinsdag 27 oktober 2020, tot 12.00 uur.

Let op: Als wij geen aan- of afmelding van je ontvangen gaan wij ervan uit dat je instemt met de voorgelegde documenten en voorgestelde bestuurswijzigingen.

 

Meer weten?


Agenda en andere vergaderstukken

De agenda en alle officiële stukken vind je hieronder.
Lees deze stukken a.u.b. grondig door voorafgaand aan de ledenvergadering.
Naast de gebruikelijke stukken als het Jaarplan met de begroting voor het komende jaar, hebben we ook ons Meerjarenbeleidsplan vernieuwd. We zijn benieuwd wat je daarvan vindt.

Agenda Algemene Ledenvergadering oktober 2020
Verslag Algemene Ledenvergadering juni 2020
Meerjarenstrategie 2021-2025
Jaarplan 2021

 

Zeeuwse Omgevingsvisie: Denk mee, doe mee!

Denk mee, doe mee!

Dat is het motto voor de Zeeuwse Omgevingsvisie waar de Provincie Zeeland in maart 2018 mee van start is gegaan. Het doel is om een breed gedragen visie op te stellen met de strategische lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met alle betrokken partijen binnen en buiten Zeeland.

Dat proces om in gezamenlijkheid te komen tot de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft geleid tot een ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Dit document is een eerste stap, maar wordt de komende maanden nog verder verbeterd, samen met de betrokkenen. Het streven is om in januari een versie te hebben die breed besproken kan worden.

We willen je in deze sessie alvast meenemen in het doel van de Omgevingswet/visie. Dat doen we interactief en samen met Alexandra Scherbeijn van de Provincie Zeeland en Robbert Trompetter van ZMf.


Voor ervaren én onervaren online vergaderaars

We maken binnen ZMf gebruik van de vergadertool Zoom. Een aantal van jullie heeft inmiddels misschien dezelfde stormachtige digitale revolutie doorgemaakt als wij en kan moeiteloos uit de voeten met Zoom. Maar voor wie nog niet bekend is met deze tool en wel graag wil deelnemen aan de vergadering, geen paniek! Na aanmelding ontvang je van ons alle informatie om aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Om toegang te krijgen tot de ledenvergadering in Zoom, ontvang je van ons in de middag van maandag 26 oktober 2020 een emailbericht met de volgende informatie:

  • Hyperlink naar de digitale bijeenkomst
  • Wachtwoord om toegang te krijgen tot de bijeenkomst
  • Spelregels van een digitale bijeenkomst
  • Een overzicht van de ingekomen vragen
Terug naar agenda

Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2020 ONLINE

Middelburg, Netherlands