Dieren bij mij in de buurt – Salamander

Salamander

Salamanders zijn amfibieën. Dat betekent dat ze in het water én op het land kunnen leven. Ze hebben een lang lichaam, korte poten en een staart. Salamanders eten insecten, wormen, slakken en kleine visjes. Veel salamanders leven een groot deel van het jaar in bossen met dichte begroeiing waar het vochtig is. Ze komen naar vijvers of beekjes om zich voort te planten.

Als je een salamander in je vijver hebt, betekent dat vaak dat het water van je vijver schoon is en het ecosysteem in balans is. In Nederland komen vooral de kleine watersalamander, de alpenwatersalamander en de kamsalamander voor.