Energieservicepunt Zeeland

Het Energieservicepunt Zeeland is hét platform voor lokale duurzame energie-initiatieven. De ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds werken samen om Zeeuwse initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie en energiebesparing te ondersteunen, verbinden en te positioneren.

Een groot deel van onze energie kan duurzaam worden opgewekt, niet centraal maar lokaal. Tal van (burger)initiatieven zijn al gestart in Nederland. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend. Dit vergt wel kennis van zaken: op het gebied van techniek, businessplannen, organisatie, marketing, vergunningen etc. Het Energieservicepunt kan startende initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ondersteunen. Zeeuwse burgers en bedrijven die samen aan de slag willen met het zelf duurzaam opwekken van energie en met energiebesparing kunnen terecht bij het Energieservicepunt Zeeland.

Ondersteuning in elke fase
Het Energieservicepunt Zeeland biedt lokale duurzame energie-initiatieven ondersteuning in elke fase. Initiatieven kunnen bij ons terecht voor advies over:

 • het starten van een initiatiefgroep
 • het opstellen van een stappenplan
 • zorgen voor draagvlak en (aspirant)leden
 • het opstellen van een businessplan (met keuze voor een organisatievorm (met statuten) en financieringsconstructies)
 • advies over traject gezamenlijk inkopen zonnepanelen
 • communicatie(plan) voor o.a. leden- en klantenwerving
 • het realiseren van eigen duurzame opwekking
 • samen aan de slag met energiebesparing

Het Energieservicepunt beschikt over een breed netwerk en kan desgewenst doorverwijzen naar specialisten, andere initiatieven in de regio of naar landelijke partijen.

Resultaten:

 • Zo’n 20 burgerinitiatieven en verenigingen in Zeeland worden ondersteund met informatie over bijvoorbeeld techniek, organisatie en marketing
 • Jaarlijks worden informatie- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd
 • Honderden mensen worden een paar keer per jaar op de hoogte gehouden van energienieuws via een digitale nieuwsbrief
 • Ambassadeursnetwerk opgezet met 14 gedreven vrijwilligers met kennis van zaken 

Bijeenkomst 2017 

Bijeenkomst 2016

Bijeenkomsten 2015

Overzicht energie-initiatieven
Voor meer informatie over initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie opwekking in Nederland en Zeeland kunt u ook kijken op de website: www.hieropgewekt.nl. De initiatieven op deze website zijn voorzien van een korte beschrijving en contactgegevens. Ook op de pagina  www.energiezeeland.nl vind u informatie over Zeeuwse energie initiatieven en is er maandelijks een rubriek met het Zeeuwse energienieuws.

Fact sheets voor lokale duurzame energie-initiatieven

Presentaties Aardgasvrij wonen op 6 novebmer 2017

Ervaringsverhalen:
Bent u benieuwd naar de ervaringen die mensen hebben met zonnepanelen? Lees dan hier deze ervaringsverhalen. 

Het project wordt uitgevoerd door: Zeeuws Klimaatfonds, Zeeuwind en ZMf.

 

Voor meer informatie:
Melissa Ernst
06-12483494 of mernst@zmf.nl

Dossiers

Het project wordt ondersteund door:

Nieuwsberichten