Energiebesparing door Zeeuwse sportverenigingen

Sportaccommodaties kunnen vaak veel energie besparen zonder dat ze dat zelf weten. De mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken zijn ook steeds eenvoudiger en betaalbaarder geworden. Om sportclubs te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met energiebesparing en energieopwekking is het project ‘Energiebesparing door Zeeuwse sportverenigingen’ van start gegaan. De Zeeuwse gemeenten en het Energieservicepunt Zeeland (ESP) werken samen in dit project om sportverenigingen te informeren en te ondersteunen bij het realiseren van hun energie-ambities.

Energierekening is stevige kostenpost
De energierekening vormt een stevige en jaarlijks terugkerende kostenpost op de begroting van de meeste sportverenigingen. Geen wonder dat steeds meer sportclubs serieus werk maken van het energiezuinig maken van hun accommodatie. Ook in Zeeland hebben verschillende sportverenigingen al met succes stappen gezet om hun energieverbruik aan te pakken. Van de ervaringen van deze pioniers kunnen andere verenigingen veel leren.

Aftrap Energiebesparing bij sportverenigingen in Middelburg
Wethouder Chris Dekker gaf woensdagavond 22 juni in het Clubgebouw Zeelandia de aftrap voor de eerste voorlichtingsavond over de mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken. Het was een warme, broeierige avond met maar liefst 2 voetbalwedstrijden op tv, maar desondanks waren vrijwilligers van 10 verenigingen uit de gemeente Middelburg aanwezig. Na afloop gaven de deelnemers aan de avond hen (weer) inspiratie gaf om werk te maken van energiebesparing en duurzame energie, ook al waren sommige onderdelen van besparing al bekend. Na de zomer kunnen de verenigingen aan de slag met de energiescan en medio november zal de vervolgbijeenkomst worden gepland waarbij het maken van een plan van aanpak centraal staat.

Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers:

Voorlichtingsbijeenkomsten (2016-2017)
In elke Zeeuwse gemeente worden er één of twee bijeenkomsten voor sportverenigingen en ook andere verenigingen (zoals de scouting) georganiseerd. Alle verenigingen die over een accommodatie beschikken en zelf maatregelen kunnen nemen om energie te besparen of op te wekken, zijn welkom.

Het programma is in elke gemeente in grote lijnen hetzelfde. Soms wordt er iets van afgeweken van het programma om goed in te kunnen spelen op specifieke omstandigheden en actuele ontwikkelingen. Naast deskundigen komen ook mensen van sportverenigingen die al ervaring hebben met energiebesparing en energieopwekking aan het woord.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Het belang en de kansen voor sportclubs om energie en kosten te besparen
  • Meten is weten met verschillende energiescans
  • Mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en collectoren
  • Financiering en subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen
  • Praktijkvoorbeelden van verenigingen uit de buurt
  • Stappenplan en Plan van aanpak voor de club
  • Ondersteuning door het Energieservicepunt, de gemeente en andere partijen

Aan de slag – Inventarisatie of energiescan
Na deze bijeenkomst kunnen verenigingen zelf aan de slag. Zij kunnen door middel van een energiescan, die zij deels zelf invullen, het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van hun verenigingen goed in beeld brengen. Met de scan wordt duidelijk welke maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten en de terugverdientijd van de verschillende maatregelen zijn.

Plan van Aanpak
Vanaf het voorjaar van 2017 worden vervolgbijeenkomsten gehouden. Op deze avonden staat het maken van een plan van aanpak centraal. Hierin staat welke maatregelen uiteindelijk genomen worden, welke stappen daarvoor gezet moeten worden en de wijze waarop bestuur en leden van de club bij het project betrokken worden. Maatregelen die gemakkelijk genomen kunnen worden, kunnen al uitgevoerd worden. Deelnemers krijgen hier instructie over.

Documentatie
Hieronder vindt u de presentaties en andere informatie over energiebesparing bij sportvereniging:

Meer informatie
Voor informatie over voorlichtingsbijeenkomsten of andere vragen kunt u contact opnemen met Ad Phernambucq via info@zeeuwsklimaatfonds.nl
Voor bijzonderheden in uw eigen gemeente kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw gemeente.

Voor informatie over de energiescans kunt u contact opnemen met de Energieke Regio via info@energiekeregio.nl

Er is veel te winnen…….met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

De bijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door de Energieke Samenleving; een samenwerking van de Zeeuwse gemeenten.            

Voor meer informatie:
Melissa Ernst
06-12483494 of mernst@zmf.nl

Het project wordt ondersteund door:

Nieuwsberichten