Homepage

Samen voor
een mooi en duurzaam
Zeeland

Header foto: edwinparee.nl

Wij zijn ZMf, de organisatie die werkt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland. Wij maken ons sterk voor een mooi en duurzaam Zeeland. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de bij ons aangesloten organisaties en leden. We bouwen aan de toekomst door nieuwe duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire maatschappij. Onze kracht zit hem in het verbinden van mensen en ideeën. Voorwaarts dus, samen! En jij kunt ons daarbij helpen!

Dit kun jij doen!

 

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar weer een echte Nacht van de Nacht mogen beleven met fysieke activiteiten! Doe mee en organiseer jouw ‘donkere’ activiteit tijdens de Nacht van de Nacht op 30 oktober 2021.

Lees het nieuwsbericht

Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie

Als we opnieuw durven na te denken over hoe we producten maken en ze weer kunnen hergebruiken, dan gaat er een wereld aan kansen open. Kunnen we met creativiteit en innovatie een zichzelf herstellende economie bouwen?

Meld je aan voor de ZMf nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van natuur en milieu in Zeeland en van ons werk

Aanmelden voor de ZMf nieuwsbrief

Trots op deze lidorganisatie

Stichting Kust Broedvogelfonds

De Stichting Kustbroedvogelfonds is in 2014 opgericht om het herstel en de ontwikkeling van geschikte kustbroedvogelgebieden in het Deltagebied voor te bereiden, te (mede)-financieren en te realiseren. Samen met terreinbeheerders, overheden en vrijwilligers wil de stichting bestaande broedgebieden optimaliseren en nieuwe creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek, het verwijderen van vegetatie, het aanbrengen van een (nieuwe) schelpenlaag of de aanleg van broedvogeleilanden. Kijk ook eens op de pagina over Stichting Kustbroedvogelfonds

 

Logo ZMf lidorganisatie Stichting Kustbroedvogelfonds

Naar alle lidorganisaties