Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren

Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren

Wil je jouw huis isoleren en verduurzamen om energiekosten te besparen? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de beschermde diersoorten die bij jou hun thuis hebben gevonden. Vaak zitten ze nét op plekken waar jij aan de slag wilt. Maar hoe kun je jouw woning verduurzamen en tegelijkertijd goed zorgen voor deze kwetsbare medebewoners? De handleiding ‘Natuurvriendelijk Isoleren’ geeft antwoord op die vraag.

11 juli 2024

Naar de handleiding

In de handleiding lees je waar je allemaal rekening mee moet houden, zodat je jouw huis natuurvriendelijk kunt isoleren. We geven een beeld van de huidige problemen en de wet- en regelgeving. Daarnaast zetten we overzichtelijk op een rij wat je kunt doen om de leefomgeving de kwetsbare diersoorten gierzwaluw, huismus en vleermuis te beschermen.

Zorg dat kwetsbare diersoorten niet dakloos worden

Het isoleren van je huis brengt risico’s met zich mee voor de gierzwaluw, huismus en vleermuis. Vooral bij het isoleren vanaf de buitenkant, zoals spouwmuren of daken. Want dat zijn juist de plekken waar ze nestjes maken. Ze sneuvelen tijdens de verbouwing of raken dakloos. Doordat veel gebouwen niet meer toegankelijk voor ze zijn, worden deze diersoorten steeds zeldzamer. Daarom hebben ze nú bescherming nodig. In de handleiding vind je per diersoort concrete tips hoe je jouw huis natuurvrij maakt en wat de morgelijkheden zijn voor alternatieve woon- en broedplaatsen.

Regelgeving

Om de kwetsbare diersoorten in Nederland te beschermen, bestaat de Omgevingswet. Volgens deze Omgevingswet is het verboden om verblijfplaatsen van de zwaluw, de huismus of de vleermuis te beschadigen en te vernielen. Bij het isoleren van spouwmuren of daken ben je dus wettelijk verplicht rekening te houden met de aanwezigheid van deze soorten. Als uit onderzoek blijkt dat beschermde dierensoorten aanwezig zijn, heb je een omgevingsvergunning voor flora- of fauna-activiteiten nodig. Huiseigenaren kunnen dit zelf regelen, maar dat is prijzig en tijdrovend. In principe is het de bedoeling dat elke gemeente gaat zorgen voor de benodigde omgevingsvergunning. Maar het opstellen hiervan kan nog wel een paar jaar duren. Daarom hebben verschillende overheidsinstanties onder aansturing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken per mei 2024 afspraken gemaakt voor een Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. Woningeigenaren kunnen op die manier toch aan de slag. Belangrijk is wel dat ze hun woning laten isoleren door een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk werkt.

Zeeuws Isolatieprogramma

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werkt aan de doelstelling om voor 2030 2,5 miljoen woningen in Nederland te isoleren. In de regionale uitwerking van dit programma voor Zeeland (ZIP) werken al twaalf Zeeuwse gemeenten, namelijk Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, samen. Met subsidie willen de samenwerkende gemeenten in Zeeland 29.000 slecht geïsoleerde koopwoningen duurzamer isoleren.

Meer weten over het Zeeuws Isolatieprogramma? Kijk op www.zeeuwsisolatieprogramma.nl
Bekijk de video.

 

Naar de handleiding

Tags: