Missie en visie

Op deze pagina kunt u onze missie en visie vinden.

Missie ZMf
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving. We treden op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de Zeeuwse samenleving,  actief, open en integer.


Visie ZMf

Een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap zijn onmisbaar voor een leefbare omgeving én voor een toekomstbestendige economie. Vanuit onze centrale en gedragen rol in de samenwerkende natuur- en milieubeweging is de ZMf bij uitstek gelegitimeerd om invloed uit te oefenen in het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld. Samen met andere positieve krachten van burgers, ondernemers en overheden willen we onze kwaliteiten maximaal benutten voor de transitie naar een duurzaam Zeeland.