Vernieuwd Handboek Bouwen voor de Toekomst

Vernieuwd Handboek Bouwen voor de Toekomst

Er is een nieuwe versie van het Handboek Bouwen voor de Toekomst. De Natuur en Milieufederaties (NMF) hebben dé gids voor innovatief en duurzaam bouwen verder uitgebreid met nog meer informatie, inspiratie en goede voorbeelden van toekomstbestendige bouwprojecten. De NMF willen dat zoveel mogelijk gemeenten en bouwbedrijven het Convenant Toekomstbestendig Bouwen ondertekenen, zodat duurzaam bouwen de norm wordt. Het handboek biedt daarvoor een leidraad.

24 juni 2024

Aanvullingen

Het Handboek Bouwen voor de Toekomst behandelt cruciale onderwerpen, zoals energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, drinkwater en mobiliteit. De aanvullingen in de nieuwste versie van het handboek gaan onder andere in op verstandig ruimtegebruik, op sociaal duurzame wijken en de voordelen voor de landbouwsector door het verbouwen van gewassen die dienen als biobased bouwmaterialen. Door deze uitbreiding kunnen gebruikers nog meer praktische inzichten en inspiratie opdoen om hun bouwprojecten toekomstbestendig te maken.

Voorbeelden uit de praktijk

Het handboek laat zien dat duurzaam bouwen niet iets van de toekomst is, maar nu al mogelijk is. Het geeft verschillende concrete voorbeelden van innovatieve projecten die in Nederland zijn uitgevoerd, zoals het 21 verdiepingen hoge gebouw HAUT in Amsterdam of het Tiny house ‘Het eilandhuis’ dat gebouwd is volgens de principes van Het Nieuwe Normaal. Dit is de nieuwe standaard voor circulair bouwen, waarmee de circulariteit van een gebouw, infrastructuur of gebied wordt vastgesteld. Het Nieuwe Normaal kijkt naar de milieu-impact, het materiaalgebruik en naar het waardebehoud. Dit laatste is vooral van belang om onderdelen weer uit elkaar te halen en te hergebruiken.

Convenant Toekomstbestendig Bouwen

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen, dat in 2022 werd gelanceerd, is een samenwerking tussen Provincie Utrecht, Metropoolregio Amsterdam, verschillende gemeenten, waterschappen, bouwketenvertegenwoordigers en Cirkelregio Utrecht. In 2023 zijn de criteria aangescherpt en deze worden later in 2024 vastgesteld. Het convenant bevat afspraken over energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en duurzame mobiliteit. ZMf wil dat toekomstbestendig bouwen ook in Zeeland een vlucht gaat nemen. Hoe meer partijen het convenant tekenen, hoe groter de stappen die we in onze provincie kunnen zetten op het gebied van duurzaam bouwen. Zo kreeg onder andere Carola Helmendach, voorzitter van klimaattafel Gebouwde Omgeving Zeeland, het vernieuwde handboek door ZMf overhandigd.

Biobased bouwen heeft meerdere voordelen

Biobased bouwen is actueel. Het zorgt voor vastleggen van CO₂ op grote schaal en het vermijden van emissies door de toepassing van CO₂ intensieve materialen. Bibian Scheepstra van ZMf ziet veel potentie in biobased bouwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare bouwmaterialen, zoals hout of verschillende grassoorten. Volgens Bibian is het niet alleen wenselijk, het is zelfs een noodzaak om klimaatdoelen te halen! Biobased bouwen heeft meerdere voordelen, het levert het niet alleen duurzame woningen op en minder uitstoot, het biedt de landbouw ook een nieuwe afzetmarkt.

 

“Alleen als gemeenten grootschalig inzetten op biobased bouwen (en isoleren), blijft de bouwsector binnen het CO₂-budget, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het mooie is dat ook de landbouw hiervan profiteert: het verbouwen van gewassen voor de biobased producten in de bouw levert boeren een nieuw verdienmodel op. Ook problemen op gebied van stikstof en netcongestie pakken we aan: fabrieksmatige bouw zorgt voor minder uitstoot van stikstof op de bouwplaats en woningen met een zeer kleine energievraag zorgen voor minder druk op het elektriciteitsnet.”

Bibian Scheepstra - ZMf

Handboek gratis downloaden

Het handboek is voor iedereen gratis te bekijken en te downloaden.

Ga naar het handboek

Tags: