RES themabijeenkomst gebouwde omgeving

RES themabijeenkomst gebouwde omgeving

Donderdag 6 juni was ZMf aanwezig bij de themamiddag RES Gebouwde omgeving. Daar overhandigden we het handboek ‘bouwen voor de toekomst’ aan de voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving, Carola Helmendach.

13 juni 2024

Inspiratiebron

Het handboek is een inspiratiebron voor gemeenten, bouwers en ontwikkelaars in Zeeland en een leidraad voor het bouwen van duurzame wijken. Dit pakt niet alleen het tekort aan betaalbare woningen aan, maar ook grote maatschappelijke opgaven als de klimaat-, stikstof- en natuurcrisis.

Overdragen boek Bouwen voor de Toekomst

Mogelijkheden met diverse voorbeeldprojecten

‘Bouwen voor de toekomst’ laat zien wat er concreet al mogelijk is met diverse voorbeeldprojecten in Nederland. Het gaat dan niet alleen om duurzame woningbouw maar ook woningbouw die energie positief, klimaat adaptief, circulair en verstandig is en daarnaast ook efficiënt met ruimte omgaat. ZMf biedt hiermee suggesties aan voor gemeenten en de Provincie Zeeland om het voortouw te nemen. Op 6 juni hebben we gezien dat het Zeeuws isolatie plan (ZIP) daar een goed voorbeeld van is.

Convenant Toekomstbestendig Bouwen

Het handboek is tevens een oproep om het convenant Toekomstbestendig Bouwen te ondertekenen. Dit convenant is landelijk al door vier provincies, een vijftal gemeenten, leveranciers en ontwikkelaars ondertekend. Onze hoop is dat de inhoud van dit handboek mensen en organisaties zal motiveren om zich aan te sluiten bij de ambities van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen Toekomstbestendig Bouwen

Tags: