ZMf en studenten Hogeschool Zeeland werken samen aan natuurlijke klimaatbuffers

ZMf en studenten Hogeschool Zeeland werken samen aan natuurlijke klimaatbuffers

ZMf en studenten van Hogeschool Zeeland zijn samen actief betrokken bij de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Deze coalitie richt zich op het toepassen van natuurlijke processen om Zeeland meer klimaatbestendig te maken. Uitgangspunt is om de natuur optimaal de ruimte te geven en haar inclusief te maken in onze plannen voor kustbescherming en waterhuishouding, doormiddel van natuurlijke klimaatbuffers. Zo kan de natuur voor ons gaan werken en helpen ons te beschermen tegen zeespiegelstijging en opwarming en kan ze oplossingen bieden voor zoetwaterberging in natte en droge tijden.

25 oktober 2021

Natuur inzetten voor waterberging en CO₂-opslag

Twee groepen studenten van de opleidingen Watermanagement en Civiele Techniek van de Hogeschool Zeeland werken nu aan plannen om natuur in te zetten voor waterberging en CO₂-opslag. Hogere grondwaterstanden voorkomen namelijk de afbraak van het organisch materiaal in de bodem, waarbij CO₂ vrijkomt. De studenten zoeken, in samenspraak met belangrijke belanghebbenden, naar geschikte locaties en methoden om zoetwater in die gebieden vast te houden en er tegelijkertijd ruimte te bieden aan natuurontwikkeling. Op Tholen zijn diverse laaggelegen gebieden die potentie hebben om hier een rol in te spelen. Ze bieden een interessante kans om klimaat- en natuuropgaven te combineren en kunnen een voorbeeld zijn voor andere gebieden.

Poelgronden als natuurlijke klimaatbuffers

Ambassadeur Gerard Westerweel over klimaatadaptatie, natuurlijke klimaatbuffers en de rol van poelgronden daarin.

25 oktober 2021

Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers

Zeeland heeft een uitgelezen geschikt landschap voor het inzetten van natuurlijke klimaatbuffers. Daarom wil ZMf met haar Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers in 2022 met iedere Zeeuwse gemeente de kansen en mogelijkheden voor natuurlijke klimaatbuffers verder verkennen.

Meedenken over een klimaatbestendig Zeeland?

Wil jij ook actief betrokken zijn bij het denken over en werken aan een klimaatbestendig Zeeland? Dat kan! We zijn benieuwd naar je ideeën en hulp. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar klimaatbuffers@zmf.nl

Tags: