ZMf verwacht nadelige effecten van wijziging in Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

ZMf verwacht nadelige effecten van wijziging in Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

ZMf verwacht meer geluidsoverlast en verdere verstoring van de natuur als er zwaardere vliegtuigen mogen gaan landen op vliegveld Midden-Zeeland. Het ontwerpbesluit voor de wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland lag ter inzage. ZMf diende daarop een zienswijze in.

25 juni 2024

In onze zienswijze benadrukken we de noodzaak om de regels rondom het vliegveld zorgvuldig te beoordelen en vast te leggen, om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen. We maken ons zorgen over het plan om de gewichtsbeperking voor vliegtuigen te schrappen. Het is ons bovendien onvoldoende duidelijk hoe Vliegveld Midden-Zeeland de impact van zwaarder luchtverkeer zou willen beperken. Zwaarder luchtverkeer zal onherroepelijk leiden tot meer geluidsoverlast en ook tot meer milieu-impact.

Naar de zienswijze

 

Geen toename van vluchten en zwaarder luchtverkeer

ZMf pleit ervoor om het nu toegestane aantal vluchten te behouden en wil geen zwaarder luchtverkeer op het vliegveld. Zwaardere vliegtuigen hebben grotere motoren en dus zal de geluidsoverlast ervan toenemen. Ook de luchtvervuiling van zware motoren is groter. We zien dan ook niets in het schrappen van de gewichtslimiet van 6000 kg, maar zien liever dat de huidige gewichtsbeperking wordt behouden. Het geluid van de motoren van vliegtuigen heeft effect op de nabij gelegen natuurgebieden. Het Veerse Meer valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. ZMf wil ervoor zorgen dat de toekomstige ontwikkeling van het vliegveld geen negatieve effecten heeft op de leefomgeving en biodiversiteit.

Draaien van landingsbaan is een goed idee

We vinden de voorgestelde draaiing van de start- en landingsbaan van het vliegveld wel een goed idee. Hierdoor wijzigt de vliegroute en kan geluidsoverlast in omliggende gebieden verminderen. Wel vragen we om garanties dat de start- en landingsbaan in de toekomst niet wordt uitgebreid, zeker niet zonder inspraak van omwonenden en belanghebbenden.

ZMf in Commissie voor Regionaal Overleg Luchthaven Midden-Zeeland

ZMf neemt actief deel aan de Commissie voor Regionaal Overleg Luchthaven Midden-Zeeland (CRO), een platform voor overleg tussen de luchthaven, omwonenden, gemeenten en andere belanghebbenden.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Provincie Zeeland.

Tags: