ZMf Regiobijeenkomsten 2022

ZMf Regiobijeenkomsten 2022

ZMf organiseert ook in 2022 weer een aantal regiobijeenkomsten in Zeeland. Ook jij bent van harte welkom om mee te praten over de kwaliteit van de leefomgeving in jouw regio!

20 december 2021

PFAS

In de afgelopen maanden zijn er verontrustende berichten naar buiten gekomen over hoge concentraties PFAS in de Westerschelde en het Kanaal van Gent-Terneuzen. Het nieuws over de hoge concentraties PFAS is zorgwekkend vanwege hun toxiciteit maar ook omdat de combinatie met andere toxische stoffen in de deltawateren een extra bedreiging vormt voor het welzijn en functioneren van het ecosysteem. ZMf heeft in de afgelopen maanden de samenwerking gezocht met milieuorganisaties in Nederland en België en zal zich actief inzetten om de belasting van onze deltawateren met PFAS te voorkomen en te verminderen.

Aanpakken milieuproblemen

Naast PFAS zijn er legio andere milieuproblemen aan te wijzen; aanwezigheid van wereldvreemde stoffen in lucht, bodem of water zijn er helaas nog veel te veel. Welke milieuproblemen zien we gezamenlijk in de regio. Waar zouden we als samenleving direct actie op moeten ondernemen? En hoe kunnen we als ZMf, regionale organisaties en leden helpen om echte stappen te zetten voor het aanpakken van deze milieuproblemen?

Iedereen welkom!

De regiobijeenkomsten lijken ons een mooi moment om ook met onze leden daarover van gedachten te wisselen. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Aanmelden

Aanmelden kan nu al. Kijk in de agenda bij de regiobijeenkomst bij jou in de buurt en meld je aan via de link.

Fysiek, anders online

Per keer zullen we kijken of het mogelijk is de bijeenkomst fysiek te organiseren in de betreffende regio. Als dat niet mogelijk blijkt omwille van de dan geldende Corona-richtlijnen, schakelen we over op een digitale vergaderomgeving. We houden je op de hoogte.

Tags: