Teken voor een eerlijke vleesprijs

Teken voor een eerlijke vleesprijs

True Animal Protein Price (TAPP) Coalitie is een petitie gestart voor een eerlijke vleesprijs. Sinds 2018 pleit deze brede coalitie van boeren, artsen, jongeren, voedingsorganisaties, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties en diverse bedrijven voor het belang van een eerlijke beprijzing van vlees en zuivel. Er wordt te weinig betaald voor vlees. Dat zorgt voor meer klimaatschade, ontbossing, verminderd van het dierenwelzijn, hoge zorgkosten en lage inkomens voor boeren. Een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees draagt flink bij aan de oplossingen van deze problemen. Ook de Natuur en Milieufederaties staan achter een eerlijke vleesprijs.

7 mei 2020

63% van de Nederlanders is voor een eerlijke en iets hogere vleesprijs. Dat blijkt uit verschillende peilingen die TAPP onder de Nederlandse bevolking heeft gehouden. Voorwaarde daarbij is wel dat de opbrengsten van deze eerlijkere prijs benut worden om boeren te ondersteunen bij hun verduurzaming en verbetering van het dierenwelzijn. En dat groenten en fruit goedkoper gemaakt worden en de koopkracht van de lagere inkomensgroepen gecompenseerd wordt.

De regering denkt positief over dit voornemen en stuurde een doorrekening over de positieve mogelijkheden van een eerlijke vleesprijs, subsidies voor groenten en fruit en compensaties voor boeren en lage inkomens op 22 april naar de Tweede Kamer.

Effect op zorg, milieu, gezondheid en landbouw

Een eerlijke vleesprijs zal zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot en is daarnaast volgens onderzoekers positief voor de economie èn consumenten. Netto gaan mensen met een laag tot middeninkomen er iets op vooruit. Iedereen die iets minder vlees eet en meer groente of vleesvervangers gaat er ook op vooruit. Consumenten zullen gezonder eten, waardoor hun gezondheid beter blijft of wordt. Hierdoor zullen de continu stijgende zorgkosten minder stijgen. Omdat er minder vlees gegeten wordt en meer groenten zal vanaf 2025 het aantal nieuwe patiënten met diabetes met 7,6% afnemen (4434 personen). Bij beroerte is de daling 27,7% (2883 mensen) en bij dikke darmkanker is de daling 2,9% (454 mensen). Verder zal dit voorstel zorgen voor een afname van veevoer en het aantal dieren dat geslacht wordt. Er wordt 18 miljoen kuub water mee bespaard.

Jij kan helpen

Om dit breed gedragen voorstel waar te maken is jouw steun nu nodig. Teken de petitie die de politiek oproept om de eerlijke vleesprijs snel door te voeren. Ondertekenen kan op www.eerlijkevleesprijs.nl.

Meer weten?

Wil je weten waar de TAPP Coalitie voor staat, kijk dan op www.tappcoalitie.nl

Tags: