Omgevingswet: Natuurorganisaties lanceren samenvooronzeleefomgeving.nl

Omgevingswet: Natuurorganisaties lanceren samenvooronzeleefomgeving.nl

Nederland heeft vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet, de Omgevingswet. Om natuurbeschermers op weg te helpen, lanceren groene organisaties gezamenlijk de site samenvooronzeleefomgeving.nl. Hier vind je informatie over de Omgevingswet en hoe je kan opkomen voor natuur en milieu in jouw omgeving.

16 augustus 2021

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming. Deze nieuwe wet is daarmee een belangrijk instrument voor natuurliefhebbers en natuurbeschermers om invloed uit te oefenen op hoe de leefomgeving er uit komt te zien.

Omgevingswet in jouw gemeente

Onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan dienen op te stellen, de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen, visies en beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Momenteel wordt in veel gemeenten gewerkt aan deze omgevingsvisies en -plannen, al verschilt het tijdpad per gemeente.

Bij het opstellen en vormgeven van deze nieuwe visies en plannen, worden belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen, en waar ligt te beschermen waardevolle natuur en landschap? Het is daarom belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. Hier ligt dan ook een waardevolle rol voor groene (vrijwilligers)organisaties.

Samen voor onze leefomgeving

Om de omgevingsvisies en -plannen zo groen en duurzaam mogelijk te maken, lanceren Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties (waaronder de Brabantse Milieufederatie), SoortenNL en IPC Groene Ruimte de website samenvooronzeleefomgeving.nl.

De site is een platform met informatie over de Omgevingswet om groene vrijwilligers te ondersteunen met praktische tips en tools. Zo krijgen inwoners handvatten aangereikt om op te komen voor natuur en milieu in de eigen buurt, wijk of gemeente. Zo vind je er webinars, voorbeeldbrieven, wegwijzers met concrete tips voor het uitoefenen van invloed rond de thema’s bouw, basiskwaliteit natuur, landschap, CO2 & energie, en landbouw.

De komende maanden wordt de website verder aangevuld.

Tags: