Omgevingswet laat op zich wachten, wederom uitstel voor invoering

Omgevingswet laat op zich wachten, wederom uitstel voor invoering

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld: nu tot 1 januari 2023. Dat betekent niet dat gemeenten nu achterover gaan leunen. Veel gemeenten zijn al begonnen met het opstellen van omgevingsvisies en plannen en zullen daar mee doorgaan. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

1 juni 2022

De website van Samen voor onze leefomgeving is opgezet om handvatten te bieden en uitleg te geven over de nieuwe Omgevingswet. De wet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving en daar kun jij inspraak in hebben.

Inspiratie en motivatie

Jelle de Jong, directeur van het IVN, houdt een inspirerend betoog over kansen die de Omgevingswet ons biedt om groene dromen te realiseren en om gemeenten op het goede spoor te zetten. Zijn betoog kan je bekijken in deze video:

Stappenplan

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Dit is het moment om de nieuwgekozen raden en de nieuwe colleges van B&W ervan te overtuigen dat ze goed moeten zorgen voor de natuur in de gemeente.

Je wil graag invloed uitoefenen op de Gemeentelijke Omgevingsvisie of het Omgevingsplan van je gemeente, zodat je kan zorgen dat het groen en de natuur in je buurt behouden en versterkt worden. Hoe doe je dat? Op de Toolkitpagina van de website SamenvooronzeLeefomgeving.nl hebben we een Stappenplan geplaatst.

Inspirerende verhalen en tips

Via Nature Today hebben we inspirerende verhalen uitlicht over vrijwilligers die al ervaring hebben met het inbrengen van hun groene en duurzame wensen en ideeën bij de omgevingsvisieprocedure van hun gemeente. Ook de interviews met een gemeenteambtenaar en een wethouder worden daarin belicht. Wat zijn hun tips? En welke valkuilen moet je vermijden?

Online cursus van Leer je Groen

Als je verbonden bent aan een organisatie die samenwerkt met Leer je Groen, kun je meedoen aan een online cursus.

In de korte cursus over Omgevingswet leer je wat de Gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen inhouden, hoe je daarbij zelf een rol kunt spelen én hoe je een rol kunt spelen bij het opzetten van groene plannen en initiatieven. De cursus is te vinden op het e-learning platform van Leer je Groen en kost je ongeveer 40 minuten om te doorlopen.

Tags: