Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt de NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming”, aldus de minister.

13 juni 2022

Natuurorganisaties LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen. Floris van Hest, Vogelbescherming Nederland: “De nu gemaakte keuzes zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.”

Structurele oplossing

Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen. De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken.

Lokale oplossingen

“Wij zijn blij met de duidelijkheid die de minister op dit dossier geeft”, Laat Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties weten. “Het zal ons helpen om lokaal tot goede oplossingen te komen voor een duurzame natuurinclusieve landbouw en een gezonde natuur.”

Wil je weten wat we doen bij jou in de buurt, bezoek dan de website van de Natuur en Milieufederatie in jouw provincie.

Tags: