Natuur en Milieufederaties sluiten zich aan als partner bij petitie Natuurinclusief Bouwen

Natuur en Milieufederaties sluiten zich aan als partner bij petitie Natuurinclusief Bouwen

Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Het is een kans om te zorgen dat die woningen natuurinclusief worden. Daarmee doen we goed voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat. Om dit onder de aandacht te brengen is er een petitie gestart: de petitie Natuurinclusief Bouwen. De Natuur en Milieufederaties heeft zich aangesloten als partner bij deze petitie en roept anderen op om hetzelfde te doen.

8 maart 2022

Beeld: Alice Wielinga

Dit jaar vindt een grote wetswijziging plaats. Er dreigt wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit dramatisch achterloopt. Ondanks een herhaaldelijke oproep uit de brede sector bevat deze wet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen.

Naar de petitie Natuurinclusief Bouwen

Brede coalitie

Het moet anders. De petitie wordt ondersteund door een brede coalitie van partijen: NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Barcode Architects, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, JOGG, Neprom, Rooftop Revolution, The Pollinators, Vogelbescherming Nederland, Voskamp Groep, VU University en WUR: Program Green Cities. De opstellers en ondertekenaars van deze petitie roepen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Hugo de Jonge) op om natuurinclusief bouwen verplicht te maken.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

Concrete maatregelen

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen de nieuwe Omgevingswet. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuwe gebouwen zouden daarin opgenomen moeten worden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Wat gebeurt er met de petitie?

In 2030 willen we 1 miljoen woningen op de juiste manier hebben gebouwd. Ondertussen zijn er al meer dan 100 partners aangesloten bij de petitie en zijn er meer dan 5000 handtekeningen gezet. Het streven is om de petitie voor de zomer aan te bieden aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.