Meeuwenvisie voor duurzaam beheer van meeuwenpopulaties

Meeuwenvisie voor duurzaam beheer van meeuwenpopulaties

Havenbedrijven, Natuurpunt en Coalitie Delta Natuurlijk, een samenwerkingsverband van natuurorganisaties, waaronder ook ZMf, hebben samen een visie ontwikkeld voor een duurzaam beheer van de populaties van grote meeuwen, zoals de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in het Deltagebied van Nederland en België.

13 december 2021

Meeuwen zoeken nieuwe locaties om te leven

De Zuidwestelijke delta is een belangrijk leefgebied voor meeuwen. Maar verschillende ontwikkelingen daar, zoals de terugkeer van de vos en economische ontwikkelingen, zorgen ervoor dat meeuwenkolonies nieuwe locaties zoeken om te leven. Zo ook in stedelijk gebied. Meeuwen zorgen daar voor toenemende overlast.

Een geschikte plek bieden

Doordat meeuwenkolonies zich verplaatsen naar steden, havens of naar kwetsbare broedgebieden voor kustbroedvogels, ondervinden die locaties overlast en nadelige gevolgen. Met de Meeuwenvisie willen we de meeuwenpopulaties een geschikte plek bieden binnen de Zuidwestelijke Delta en zo de druk en overlast op andere locaties verminderen. Daarom is Coalitie Delta Natuurlijk in samenwerking met Natuurpunt en de Haven van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port een gezamenlijk traject gestart om een oplossing te vinden. Het eerste resultaat van deze samenwerking is afgerond; een Meeuwenvisie voor de Zuidwestelijke Delta!

Lees de Meeuwenvisie

 

Tags:

Vragen?

Profiel Mascha Dedert

Mascha Dedert

Programmamanager Deltawateren