Geen staalslakken bij versteviging geulwand bij Ossenisse

Geen staalslakken bij versteviging geulwand bij Ossenisse

Binnenkort wordt gestart met de aanbestedingsprocedure voor de tweede fase van de geulwandversteviging bij Ossenisse. Rijkswaterstaat was voornemens hiervoor staalslakken toe te passen. Maar daarover is in de laatste maanden hernieuwde ophef ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat uit staalslakken schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. ZMf stelde staatsecretaris Heijnen eerder ook al kritische vragen over de inzet van staalslakken in de Deltawateren en roept haar op om ermee te stoppen.

18 juni 2024

Ook de eigenaren van de grond, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten, waarop de verstevigingswerkzaamheden plaatsvinden hebben zorgen over de effecten van staalslakken en willen niet dat die op hun terrein worden gebruikt. ZMf heeft deze zorgen recentelijk ook geuit in de vorm van een zienswijze bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, toezichthouder van Rijkswaterstaat. Om de voortgang van het project te borgen, ziet Rijkswaterstaat van de keuze voor staalslakken af.

Rijkswaterstaat ziet af van staalslakken

ZMf werd door Rijkswaterstaat op de hoogte gebracht van haar besluit om geen staalslakken in te zetten in het project ‘Geulwandversteviging Ossenisse II’. Rijkswaterstaat vindt vertraging in het project niet acceptabel en wil zo snel mogelijk aan het verstevigen kunnen beginnen. De grondeigenaren waarop de werkzaamheden plaats gaan vinden hebben aangegeven geen staalslakken toe te staan op hun grondgebied. Daarom sluit Rijkswaterstaat het gebruik van staalslakken in de aanbesteding hierin uit.

Grote zorgen over schadelijke stoffen

ZMf is verheugd over dit besluit. Samen met Nationaal Park Oosterschelde, Stichting de Oosterschelde, Vereniging Natuurmonumenten, Nederlandse Onderwatersportbond en Vereniging van Beroepsvissers OWV, maakt de natuur en milieufederatie zich grote zorgen over de negatieve effecten door uitspoeling van schadelijke stoffen uit staalslakken in de Zeeuwse wateren. Veel van deze wateren zijn zelfs Natura-2000 gebied, waarvan we collectief hebben afgesproken deze extra goed te beschermen! Ook Provincie Zeeland deelt die bezorgdheid.

Druk nog niet van de ketel

Dat er bij Ossenisse wordt afgezien van staalslakken vindt ZMf een verstandige keuze en een goed signaal; de waarschuwingen voor negatieve effecten van staalslakken worden steeds serieuzer genomen. Toch is de druk niet van de ketel. Rijkswaterstaat geeft expliciet aan dat ze geen blijvende wijzigingen doorvoert in haar werkwijze en dat bij toekomstige projecten staalslakken nog altijd tot de opties behoren. Daarom blijft ZMf pleiten voor een stop op staalslakken.

‘In tegenstelling tot wat beweerd wordt zijn staalslakken geen circulair product en logen ze veel zware metalen uit, het wordt tijd dat iedereen gaat inzien dat staalslakken ongeschikt blijken voor toepassing in onze natuurgebieden’ – Eric Mahieu, programmamanager Deltawateren bij ZMf.

Foto: Ron Offermans

Tags: