E-mailservice overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

E-mailservice overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

De e-mailservice van overheid.nl is gewijzigd. Per 1 juli 2021 ontvang je alleen nog maar bekendmakingen in een straal tot 3 kilometer vanaf je woonadres. Dit kan grote gevolgen hebben voor lokale natuurbeschermers.

31 augustus 2021

Begin augustus werd bekend dat abonnementen van de e-mailservice van overheid.nl met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het is vanaf juli 2021 niet meer mogelijk om eenvoudig alle bekendmakingen voor de hele gemeente te ontvangen.

Lees onderaan deze tekst hoe je toch op de hoogte kunt blijven.

Ondoenlijk en onnodig

De nieuwe systematiek van abonnementen is ingewikkeld, onoverzichtelijk en niet gebiedsdekkend. Dat maakt op de hoogte blijven van alle bekendmakingen in je regio erg lastig en tijdrovend.

De overheid werpt op deze manier een drempel op voor inwoners om kennis te nemen van bekendmakingen in de hele gemeente. Doordat de aanpassing met terugwerkende kracht is ingevoerd, bestaat de kans dat inwoners en organisaties bekendmakingen hebben gemist.

Draai de wijziging terug

In de nieuwe Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor ‘burgerparticipatie’. Maar alleen goed geïnformeerde inwoners kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat inwoners op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen blijven van plannen en vergunningen in hun gemeente. Ook in het Verdrag van Århus staat dat informatie van de overheid makkelijk vindbaar en toegankelijk moet zijn voor de burger.

We roepen daarom iedereen op om de Rijksoverheid te vragen om de aanpassing van de e-mailservice terug te draaien. Dat kan heel makkelijk door het reactieformulier op de website overheid.nl in te vullen.

Gebruik bijvoorbeeld onderstaande tekst:

Voorbeeldtekst: Ik verzoek u hierbij dringend om de bekendmakingsabonnementen te herstellen naar de situatie van voor 1 juli 2021; zodat ik weer bekendmakingen voor mijn hele gemeente kan ontvangen. De aanpassing die de Rijksoverheid per die datum heeft doorgevoerd is in strijd met het Verdrag van Århus.

REAGEER OP OVERHEID.NL

Ontvang bekendmakingen

Wil je niets missen, dan is het belangrijk om meerdere gratis ‘abonnementen’ per gemeente te nemen, met verschillende postcodes per cirkel van 3.000 meter. Dat brengt met zich mee dat je voortaan per gemeente niet één, maar meerdere berichten met bekendmakingen ontvangt.

E-MAILSERVICE OVERHEID.NL

Bekendmaking gemist?

Door de aanpassing is het mogelijk dat je bekendmakingen hebt gemist. In de tussentijd kun je het beste de zoekfunctie gebruiken op de site officielebekendmakingen.nl om, voor zover mogelijk, na te gaan wat je hebt gemist.

Heb je een bekendmaking gemist, dan kun je je beroepen op verschoonbare termijnoverschrijding.

Tags: