Bezoek aan The Green Village Delft

Bezoek aan The Green Village Delft

Op woensdag 22 mei organiseerde een werkgroep voor energietansitie uit het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse, een bezoek naar het proefdorp The Green Village in Delft. ZMf, ZeelandBruist en Gemeente Hulst sloten aan bij deze inspiratiereis. De dorpsgemeenschap in Ossenisse wil een ambitieuze stap voorwaarts zetten in duurzaam energiegebruik en opslag daarvan. Daarom verzamelt de werkgroep informatie over thema’s als grootschalige, langdurige energie- en warmteopslag, eigen energienetwerk, zoetwatervoorziening en de mogelijkheden van waterstof als energiedrager.

20 juni 2024

Met 25 tot 30 deelnemers gingen ze op pad richting Delft. Eenmaal in Delft werden ze opgevangen door een gids die ze vervolgens een ronde meenam door The Green Village.

The Green Village

The Green Village is een proefdorp waar allerlei innovaties opgesteld staan. Dit zijn bijvoorbeeld innovaties van bedrijven om te testen of het werkt. Zoals bijvoorbeeld een tegel waar een fiets via de standaard opgeladen kan worden.

Benieuwd naar alle innovaties? Bekijk de website

The Green Village

Positief en inspirerend

Werkgroep Ossenisse vond deze excursie erg interessant en inspirerend. Ze hebben echt mogen proeven van de mogelijkheden die ze wellicht in hun eigen dorp kunnen toepassen.

Participatiecoalitie

De werkgroep Ossenisse is onderdeel van de participatiecoalitie. Daarbij neemt Ossenisse het voortouw op wat ze precies willen gaan doen, en begeleiden wij (ZMf en ZeelandBruist) hen daarin door bijvoorbeeld de groep te verbinden met ons netwerk zodat zij kunnen helpen.

De missie van de Participatiecoalitie is: Een maatschappelijk gedragen én natuurinclusieve energietransitie, waarbij bewoners als een volwaardige partij samenwerken met overheden en marktpartijen.

Meer informatie

Tags: