ZMf reactie op plannen uitbreiding vleeskuikenbedrijf in Oostburg

21 november 2018

Bij Oostburg wil een ondernemer een vleeskuikenbedrijf uitbreiden van 45.000 naar 97.000 kuikens. De afgelopen jaren is er door de ZMf al meerdere keren een zienswijze ingediend.

De provincie vraagt in de Provinciale Verordening duidelijk om milieuwinst: een significante bijdrage aan de verduurzaming van het bedrijf met een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Er wordt een aantal duurzame maatregelen genomen bij de nieuwe stal, maar het ontbreekt ons inziens aan echte milieuwinst; een positief effect op de leefomgeving en het ontbreekt aan een duurzame stap in het dierenwelzijn naar één, twee of drie sterren volgens de systematiek van de Dierenbescherming.

Onze bezwaren zijn niet weggenomen door de antwoorden van het college van B&W op onze zienswijze. Daarom hebben we een brief gestuurd aan de commissie Ruimte en de gemeenteraad van Sluis.
U kunt hier de brief lezen. 

Nieuwsberichten