Workshop Circulaire Economie in de Zuidwestelijke Delta

27 maart 2019

Tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta op 14 maart heeft de ZMf een workshop Circulaire Economie in de Zuidwestelijke Delta gefaciliteerd. De ZMf neemt deel aan de werkgroep Circulaire Economie in de Zuidwestelijke Delta en trekt hierbij het ontwikkelen van een Innovatiehub. De Innovatiehub is een platform waar interessante ideeën en projecten rondom circulariteit in en rondom water geïnventariseerd en verder ontwikkeld kunnen worden.

Tijdens de workshop zijn een tweetal projecten gepresenteerd; het Phario project (Waterschap Scheldestromen) waarbij bacterien die bioplastic maken worden gekweekt op afvalwater, en het Bouwen met Bagger (Waterschap Hollandse Delta). Deelnemers konden vervolgens hun inzichten delen over de verdere ontwikkeling van het project op een drietal onderwerpen: Grondstof & Eindproduct, Silver methodiek (samenwerking) en Financiering.

De workshop resulteerde in bruikbare adviezen en inzichten voor de verdere ontwikkeling van de gepresenteerde projecten en Circulaire Economie in het algemeen, zoals de noodzaak van het identificeren van een probleem en de oplossing die het nieuwe product biedt. Een bredere maatschappelijke kosten en baten analyse kan ook bijdragen aan de ontwikkeling. Daarnaast kwam naar voren dat een landelijke coördinatie van belang is voor het slagen van projecten. Meer informatie over de werkconferentie en de workshop is binnenkort te vinden op de website: www.zwdelta.nl/werkconferentie.

Nieuwsberichten