Uw stem telt op 20 maart: wat vinden de politieke partijen?

20 maart 2019

De ZMf heeft bij een aantal belangrijke thema’s de verkiezingsprogramma’s nageplozen. Wat vinden de politieke partijen bijvoorbeeld van energie uit hernieuwbare bronnen, biodiversiteit, landbouw of kernenergie.

In het onderstaande overzichten kunt u van 12 politieke partijen op diverse thema’s lezen wat ze erover hebben geschreven in hun Zeeuwse verkiezingsprogramma’s.

We hebben getracht alle teksten zo letterlijk mogelijk uit de verkiezingsprogramma’s te kopiëren. Het was soms nog best lastig om het kort en bondig neer te zetten in onze tabellen. Daarom zijn sommige teksten wat ingekort of samengevoegd. De inhoud is naar ons idee overeind gebleven. Voor alle complete en volledige teksten verwijzen wij naar de diverse verkiezingsprogramma’s op de websites van alle politieke partijen.

Nieuwsberichten