Tweede stakeholdersbijeenkomst getijdenenergiecentrale Oosterscheldekering

10 oktober 2018

Een jaar na de eerste stakeholdersbijeenkomst hield ZMf op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 een tweede stakeholderbijeenkomst Getijdencentrale Oosterscheldekering voor stakeholders en leden. Er was veel interesse voor deze bijeenkomst en het Betje Wolff Auditorium van de ZB in Middelburg was goed gevuld.

Onder leiding van Tocardo werkt een consortium van bedrijven aan de doorontwikkeling van vijf getijdenturbines aan de Oosterscheldekering die stroom levert aan 1.000 Zeeuwse huishoudens. Om in de toekomst meer turbines te mogen plaatsen wil Rijkswaterstaat dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn voor de natuur en veiligheid.

Daarnaast vinden de industriële partners van het consortium een brede maatschappelijke acceptatie van deze innovatieve schone technologie essentieel. Daarom zijn naast de bedrijven ook kennisinstellingen, de overheid en de ZMf betrokken bij het project.

De afgelopen twee jaar zijn de effecten van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken stonden deze middag centraal en de aanwezigen kregen een ‘sneak preview’ van de effecten op de stroming, de morfologie en de bruinvissen en zeehonden in de Oosterschelde. In december worden de definitieve onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Deltares en TU Delft hebben de gevolgen voor de stromingen, waterstanden en morfologie van de Oosterschelde onderzocht. Zij concluderen dat de invloed van de getijdencentrale op de stromingen, waterstanden en zandplaten nihil is.

Uit onderzoek van WMR en Universiteit Utrecht blijkt dat de getijdenturbines geen invloed hebben op de stand van bruinvissen en zeehonden. De dieren kunnen de getijdencentrale veilig passeren. Voor de vergunningen is het verplicht dat deze toppredatoren worden gemonitord. De zeehonden en bruinvissen worden bovendien gezien als ‘de kanaries in de kolenmijn’. Deze dieren zijn gevoelig voor veranderende omstandigheden en een goede indicator van een gevaar of probleem.

Na de presentaties was het tijd voor vragen en discussie. De onderzoekers vinden het nog te vroeg om te stellen dat de effecten voor de Oosterschelde ook verwaarloosbaar zijn bij het plaatsen van meer turbines aan de Oosterscheldekering. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Hans van Breugel van Tocardo is blij met de onderzoeksresultaten: ‘We willen rustig en evenwichtig kijken naar uitbreiding, maar het gaat ons niet om steeds meer turbines. Als het kan dan doen we het en anders niet.’

Ook Ira von Harras van de ZMf  is opgelucht nu blijkt dat de effecten van de getijdencentrale op de natuur zeer beperkt zijn en is voorzichtig positief over uitbreiding van het aantal turbines. Ze zegt alle informatie met de achterban te willen delen waarbij we blijven kijken naar de feiten van wetenschappelijk onderzoek.

Leo van der Klip geeft aan dat de Provincie Zeeland het beleid voor getijdenenergie blijft ondersteunen en samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland zich gaat inzetten voor een getijdencentrale bij Brouwersdam.

Nieuwsberichten