Kustbebouwing

De ZMf maakt zich grote zorgen over de toenemende bebouwing langs de Zeeuwse kust. De afgelopen twee jaar zijn er tientallen bouwprojecten aan de kust in gang gezet. Het kapitaal van Zeeland – rust, openheid en ruimte - wordt zo om zeep geholpen.

De Provincie Zeeland heeft de regie losgelaten en gemeenten mogen beslissen waar er gebouwd mag worden. Doordat een bovenregionale visie op de stranden ontbreekt, dreigen bijzondere kwaliteiten van de Zeeuwse stranden verloren te gaan. Ons schrikbeeld is een veel te vol gebouwde kust.

De ZMf roept alle bij de kust betrokken gemeenten op om te komen tot een visie op de stranden op provinciaal en intergemeentelijk niveau. Daarmee kan zorgvuldig worden nagegaan waar strandbebouwing toegestaan kan worden om recreatieve mogelijkheden te vergroten en waar strandbebouwing juist geweerd zou moeten worden om unieke kwaliteiten op het gebied van rust, ruimte en ecologie op de stranden te behouden. Zo lang zo’n visie ontbreekt zouden plannen voor nieuwe strandbebouwing niet verder in voorbereiding moeten worden genomen, vindt de ZMf.

Wilt u weten wat u zelf tegen bouwplannen kunt doen?

Onze collega’s van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hebben de factsheet 'Een bouwplan in mijn omgeving, wat kan ik doen?'  Een handig overzicht om te zien hoe de Wet ruimtelijke ordening werkt en waar je op moet letten tijdens een procedure. 

Ook heeft NMZH  in het voorjaar van 2015 de cursus 'Een bouwplan in mijn omgeving, wat kan ik doen?' georganiseerd. Tijdens deze cursus is toegelicht hoe u zelf om kunt gaan met bouwplannen in uw leefomgeving en hoe u hierop kunt inspelen, zowel voor, tijdens en na de besluitvorming. In de powerpointpresentatie staan de belangrijkste punten uit deze cursus.

Voor meer informatie:
Robbert Trompetter
0612485790 of rtrompetter@zmf.nl

Dossiers