CO2-neutraal Zeeland

De ZMf vindt dat we op een andere manier naar onze Zeeuwse economie moeten gaan kijken om onze toekomst zeker te kunnen stellen. We moeten aansturen op een verandering van een niet-groene economie naar een duurzame economie.

De ZMf acht een gehele duurzame energiehuishouding in 2050 mogelijk. Dat betekent wel dat we nu aan de slag moeten. En dat we verder moeten kijken dan alleen besparing. Dat betekent ook dat we nu moeten investeren in duurzame opwekking uit vernieuwbare bronnen. Ons droombeeld is een energieneutraal Zeeland, met milieubewuste inwoners en duurzame havens en schone bedrijven. Dat kunnen we niet zo maar in één keer bereiken, dit zal stap voor stap moeten gaan en in samenwerking met vele anderen. Als ZMf vinden we het onze taak om anderen te inspireren aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dit willen we zo concreet mogelijk doen om ook echt resultaten te kunnen behalen. Daarom hebben we onszelf de volgende korte termijn negen doelen (deze dienen uitgevoerd te zijn in 2016) gesteld.

Meer lezen over de negen doelen naar een energieneutraal Zeeland?