Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem dat producten en grondstoffen maximaal hergebruikt. Provincie Zeeland heeft de circulaire economie omarmd. Dat is een prima beleidskeuze. Nu komt het erop aan om de oude, op fossiele grondstoffen en energie gebaseerde economie, om te bouwen naar een nieuwe, groene economie.

Dat is een enorme opgave. Het vraagt om systeemveranderingen die echt ingrijpen. De ZMf wil de provincie daarin ondersteunen. De ZMf wil circulaire economie concreet maken. Daarom verkent de ZMf de mogelijkheden in Zeeland voor eerste concrete stappen. We kijken dan naar de manier waarop overheden, bedrijven en burgers kunnen bijdragen, en gaan op zoek naar kansrijke, betekenisvolle pilotprojecten. 

Een circulaire economie is biobased. Het betekent dat niet langer kolen, olie en aardgas de grondstoffen vormen, maar biomassa. De provincie Zeeland werkt samen met Brabant, Zuid-Holland en Gent samen om de biobased economy in de praktijk te brengen. In Zeeland is het Uitvoeringsbureau Biobased Delta een belangrijke katalysator voor deze ontwikkeling. Begin oktober heeft de ZMf haar visie op de dilemma’s van de biobased economy aan het Uitvoeringsbureau gepresenteerd.

Een biobased economie is niet per definitie duurzaam. Deze economie vormt geen prikkel tot het inperken van ons onbegrensde consumptiegedrag. Ze impliceert zelfs dat we zorgeloos kunnen autorijden, verpakken, en wegwerpen, 'want de spullen zijn toch groen?'

De biobased economy heeft ook negatieve effecten, zoals de kap van oerbossen, het verlies aan biodiversiteit en het verdringen van landbouwgrond bestemd voor voedsel ten faveure van de teelt van energiegewassen.

Wat verder ontbreekt is goede samenhang in beleid. Voor het ene op biomassa gebaseerde product geeft de overheid subsidies, voor het andere weer niet. Zelfs op het verstoken van biomassa zit subsidie, terwijl je liever hebt dat de biomassa wordt aangewend voor hoogwaardige toepassingen, zoals: voedsel, medicijnen, en bouwsteen voor de chemie.

De burger en de consument staan nog ver af van de biobased economy. Daarom zullen we hen moeten bewust maken. De komende tijd wil de ZMf nieuwe biobased projecten versterken met aspecten die mens en ecologie ten goede komen.

Dossiers