Terugblik VernieuwersLab 12 april 2019

18 april 2019

Op een frisse maar zonnige middag in april werden deelnemers van het Vernieuwers Lab welkom geheten door Ab Pouwer op zijn camping Oranjezon. Het thema van deze bijeenkomst was vernieuwing en circulariteit in de recreatie sector, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de ecologische als sociale waarden.

De volgende dag zou de camping alweer open gaan voor het seizoen, maar het VLAB had geluk dat Ab zijn mooie visie voor de camping die een echt familiebedrijf is, met de groep wilde delen onder genot van een kop koffie en appelsap. De camping grenst aan prachtige natuur, waarvan het duingebied in 1988 al werd aangewezen als natuurmonument. In zijn bedrijfsvoering houdt Ab al jaren zoveel mogelijk rekening met verduurzaming.

Na de aftrap, werden deelnemers aangespoord een duo te vormen met andere deelnemers die ze nog niet zo goed kenden. Een goed idee om het automatisme te doorbreken in groepsvorming, om professionele hiërarchieën los te laten en elkaar op persoonlijk vlak te durven ontmoeten. Met twee vragen als leidraad kwamen gesprekken op gang over wederzijdse visies op ecologische en sociale transities in de maatschappij en eigen ervaringen of overwegingen. Tussendoor kreeg de groep uitleg over bijzondere punten langs de route en kon er volop genoten worden van de bijzondere natuur en  landschapselementen.

In een kleine circulair gebouwde strandtent werd de groep ontvangen met biologische dranken en huisgemaakte cake. Daar gaf Wim Twigt van TW!GT-OM een informatieve update rondom circulair bouwen. Een ieder, met zijn of haar eigen specifieke achtergrond, kreeg zo de mogelijkheid om hierover kennis op te doen. Vervolgens ging het gesprek van start in een sfeer van onderling vertrouwen. Dat vertrouwen binnen de groep was van cruciaal belang, om ongeremd de diepte in te durven gaan over het onderwerp duurzaamheid en de bijhorende maatschappelijke transities en verantwoordelijkheden in de recreatie sector.

Nieuwsberichten