Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon

Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon

De stichting Kanaalzone Gewoon Schoon is opgericht met als motto, Gezond wonen en werken in de Kanaalzone voor jong en oud.

Activiteiten die nu spelen bij de stichting zijn

Handhavingsverzoeken indienen met als eerste het verzoek Heros Sluiskil.
En als tweede het voor elkaar krijgen dat er een fijnmazig meetsysteem komt in de Kanaalzone.