Stakeholderbijeenkomst getijdenenergiecentrale Oosterscheldekering 2 oktober 2018

02 oktober 2018
Tijd:  12.30 uur
Locatie:  ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7 te Middelburg

Namens Tocardo en de onderzoeksinstellingen nodigt de ZMf u uit voor de tweede informatiemiddag over het onderzoek dat is uitgevoerd sinds de in gebruik name van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering.

Het onderzoek richtte zich o.a. op de invloed van de centrale op omgeving, de veiligheid van de kering, effecten op zandhonger, vissen en zeezoogdieren en wordt uitgevoerd door TU Delft, Deltares, Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research.

Deze stakeholderbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 2 oktober 2018 vanaf 12.30 uur in de Aula van de ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7 te Middelburg.
Het programma van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.

U kunt zich hier aanmelden. Per mail ontvangt u dan van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en Provincie Zeeland.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

 

Overige activiteiten