Scholen, werk mee aan de Zeeuwse klimaatmars

07 maart 2019

Scholieren zullen, als jongste generatie, het zwaarst worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Geen van hen kan zeggen “het zal mijn tijd wel duren”, zoals veel ouderen -helaas- geneigd zijn te doen. Ze hebben nog geen stemrecht, dus klimaatstaken is het enige middel waarnaar ze kunnen grijpen.

Wij, ondertekenaars van deze oproep, steunen de (Zeeuwse) klimaatstakers.  De scholieren kunnen hopelijk met hun acties het broodnodige in beweging krijgen. Wij roepen daarom bij deze de scholen in Zeeland op hun leerlingen daarin te ondersteunen.

Want actie is broodnodig. Het wordt steeds duidelijker hoe ingrijpend de effecten van klimaatverandering zullen zijn. Door de zeespiegelstijging zullen uitgestrekte kustgebieden onleefbaar worden. En door hitte en droogte zullen er miljoenen klimaatvluchtelingen komen.  De Verenigde Naties bracht onlangs een rapport waarin werd gesteld dat er “snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen” nodig zijn om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven.

Nederland kan wat dat betreft zeker wel een paar tandjes bijzetten. Op het gebied van klimaatactie presteren we ver onder het Europese gemiddelde. Ons aandeel duurzame energie is zelfs het laagst van alle Europese landen.  Geen enkele reden dus om achterover te leunen.

Klimaatactie’s passen juist ook bij Zeeland. In deze provincie weten wij hoe desastreus de gevolgen van een grootschalige overstroming kunnen zijn. Wij weten ook hoe slimme oplossingen het verschil kunnen maken – denk aan de Deltawerken. Het past bij deze Zeeuwse traditie om juist op dit gebied voorop te willen lopen.

Op 15 maart a.s. is er een Zeeuwse klimaatmars, startend op het Abdijplein in Middelburg, om ook de Zeeuwse politiek op te roepen tot meer actie. Scholen van Zeeland, stimuleer net als wij uw leerlingen om daarheen te gaan en hun stem te laten horen. En grijp het evenement aan om aandacht aan het onderwerp te besteden. De jeugd heeft de toekomst; wij steunen ze in hun acties om die toekomst leefbaar te houden.

  • Prof. Dr. Bert van den Brink, dean University College Roosevelt
  • Dr. Jorrit Snijder, directeur-bestuurder University College Roosevelt
  • Prof. Dr. Barbara Oomen, voormalig dean University College Roosevelt
  • John Dane, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
  • Hendrik-Jan van Arentshals, voorzitter College van Bestuur Scalda
  • Marijn Neelen, lid College van Bestuur Scalda
  • Guus Hagt, directeur-bestuurder Mondia Scholengroep
  • Pim van Kampen, voorzitter Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ)
  • Prof. Dr. Klaas Timmermans, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Yerseke.

Nieuwsberichten