Provinciale Energiebijeenkomst ‘Hoe klimaatneutraal wil je worden’?

Op 26 november 2015 heeft het Energieservicepunt Zeeland een informatieavond georganiseerd in Middelburg, ‘over hoe klimaatneutraal wil je worden?’ Een bijeenkomst over klimaatneutraal leven, een thema, dat naadloos aansluit bij de klimaatconferentie in Parijs, die van 30 november tot en met 11 december 2015 plaatsvond.

De thema-avond werd druk bezocht: ruim 70 mensen lieten zich inspireren. Mensen die actief zijn in de diverse energie-initiatieven die Zeeland rijk is, maar ook betrokken burgers, en vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie waren van de partij. Onderwerpen die tijdens de avond aan bod kwamen, waren: wonen zonder energierekening, de slimme meter, elektrisch rijden in Zeeland, verduurzamen van groene monumentenpanden, zonneparken, klimaatvriendelijk eten en de subsidieregeling voor burgerinitiatieven.

Na de pauze kon iedereen aanschuiven aan de diverse inspiratietafels en sprekers. Daarvan is volop gebruikgemaakt. Meeste belangstelling was er voor de inspiratietafel over zonneparken. Hier vertelde voorzitter van energiecoöperatie Duurzame Energie Ramplaan, Eise Jan Wattel uit Haarlem, dat duurzame energieopwekking in de eigen buurt mogelijk is middels de postcoderoosregeling. Er is een dak nodig en voldoende leden (buren) om een project te starten. Daarvoor is het nodig een aantal enthousiaste mensen te hebben die een coöperatie willen oprichten en de kar te willen trekken. Met hun initiatief verdienen zij de investering in het zonnedak op Fablohal met 1.350 zonnepanelen binnen 10 jaar terug. En dat zonder dat er extra subsidie aan de pas is gekomen! Ook in Zeeland zien ze mogelijkheden, bijvoorbeeld in Middelburg waar mensen niet kunnen investeren in zon op eigen dak (bijvoorbeeld omdat ze in beschermd stadsgezicht wonen), verwacht hij belangstelling.

Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod zijn geweest? 
U vindt de presentaties van de avond hieronder:

Vervolgactiviteiten
Tijdens de avond konden mensen zich ook inschrijven voor vervolgactiviteiten in januari. Een twintigtal heeft dit al gedaan. Wilt u ook een vervolg geven aan de bijeenkomst, en eventueel met anderen aan de slag, geef u dan op voor een van de volgende excursies:

  • Proefrit elektrisch rijden door Kyotolease in een elektrische auto (Tesla).
  • Kookworkshop ‘klimaatvriendelijk’ koken met biologische seizoensproducten uit de regio met Kara’s keuken in januari, op een middag van 13.00 -17.30 uur. Kosten €45,-- p.p.
  • Excursie naar  een energieleverende en duurzame gebouwde woning van Leen Jobse in Oostkapelle op of een vrijdag- of zaterdagmiddag.
  • Excursie naar het groene monumentenpand van Marlou Boerbooms op zaterdag 16 december 2015 in Middelburg.
  • Excursie naar een Nul op de meter woning in Oud Vossemeer begin 2016.
  • Excursie naar energiecoöperatie Duurzame Energie Ramplaan in Haarlem www.deramplaan.nl 

Graag z.s.m. aanmelden (vóór januari 2016) via info@zmf.nl. Dan ontvangt u een uitnodiging via de ZMf, met een voorstel voor een datum en tijdstip. Vergeet niet te vermelden voor welke excursie u interesse heeft.

Voor meer informatie:
Melissa Ernst
06-12483494 of mernst@zmf.nl