Zeeuwse haven en bedrijven in 2030 duurzaam

Eind 2015 is de visie op de verduurzaming van de Zeeuwse haven en de havenbedrijven op hoofdlijnen vastgesteld. De ambitie is een initiatief van ZMf en Portiz, de vereniging van industriële en havenbedrijven in Zeeland. Het doel is dat de haven en de bedrijven in 2030 duurzaam zijn. Dat betekent economisch duurzaam waardoor er voldoende werkgelegenheid is, en ecologisch duurzaam, zodat deze bedrijven geen negatieve invloed meer hebben op gezondheid, natuur en milieu.

De ambitie is opgesteld door het onderzoeksbureau CE Delft. Daarbij is nauw samengewerkt met een begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers van bedrijven, Zeeland Seaports, Provincie en de ZMf. In de ambitie worden onder andere afspraken gemaakt over economie, vervoer, natuur, schadelijke stoffen, het gebruik van ruimte en de aanpak van het klimaatprobleem.

De komende jaren kan op basis van deze visie worden gewerkt aan een praktische uitwerking voor het Sloegebied en de Kanaalzone. Hierbij is het monitoren van de uitvoering van de ambitie een belangrijk aspect waarbij de ZMf een rol gaat spelen.

Foto: Loes de Jong