Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs

Dit voorjaar startte de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs (CoP CE & Onderwijs). In deze community werken scholen en bedrijven samen aan ‘circular economy redesigning’; de transitie naar een circulaire economie.

In de week van de Circulaire Economie is door iedereen die aanwezig was op 19 januari jl. tijdens de bijeenkomst de Zeeuwse Route naar een Circulaire Economie massaal de intentie uitgesproken voor deze samenhangende aanpak voor een circulaire economie in Zeeland. Nu is het zo ver, de CoP CE & Onderwijs start in Zeeland met een pilot van vier circulaire vraagstukken uit het Zeeuwse bedrijfsleven. Het doel van het initiatief is om Zeeuwse bedrijven - met hulp van en door innovatief onderwijs - stappen te laten nemen richting een circulaire economie.

Voor de CoP CE & Onderwijs werkt de ZMf samen met Het Groene Brein Roots, stichting Switch, ZB l Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB). De ZMf is trots om samen te mogen werken met haar partners.

Vraagstukken van het Zeeuws bedrijfsleven centraal
In de Zeeuwse CoP CE & Onderwijs worden leerlingen / studenten door bedrijven uitgedaagd om na te denken over het (her)ontwerp van het productieproces van concrete producten volgens het gedachtengoed van de circulaire economie. In het programma ontwikkelen leerlingen/studenten zich in de competentie ‘circulair denken’ en professionaliseren docenten zich op het terrein van didactiek van onderwijs voor een circulaire economie. Zowel leerlingen als docenten doen ervaring op in een vernieuwende samenwerking met het Zeeuwse bedrijfsleven (Living Labs). Een living Lab is een broedplaats waar onderwijs en bedrijfsleven concreet samenwerken aan ingebrachte vraagstukken.

Onderwijs van de toekomst
Wij nodigen daarom scholen uit deel te nemen aan deze eerste CoP CE & Onderwijs in Zeeland. Meedoen betekent voor een docent deelname aan de voorbereidende docententraining ‘circular economy redesigning’ van Fontys Hogeschool in mei, uitvoering van Living Lab met leerlingen/studenten, participatie in een netwerk van Zeeuwse bedrijven en scholen (uiteenlopend van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteit) met een afsluitende sessie in het najaar om de opbrengsten te delen. De CoP CE & Onderwijs loopt van 22 mei t/m 20 oktober 2017.

Op maandag 22 mei start de driedaagse training voor docenten van Fontys Hogeschool over didactische strategieën en (les)methode over ‘circular economy redesigning’: hoe richt je onderwijs in om leerlingen de competentie ‘circulair ontwerpen’ te laten ontwikkelen? Wat moet je kennen en kunnen om antwoord te vinden op circulaire vraagstukken? Deze training bereidt docenten voor op de Living Labs rondom een circulair vraagstuk. Centraal in deze training van Martin de Wolf staat:

  • Ontwerpgericht denken: het vermogen om vanuit de biologische of technologische cyclus, ideeën te bedenken om producten te kunnen (her)ontwerpen.
  • Systeemdenken: het vermogen om verbanden te kunnen leggen, oorzaak-gevolg-relaties van elkaar te kunnen onderscheiden en dat in een samenhangend overzicht te plaatsen.
  • Multiperspectief denken: het vermogen om kwesties vanuit meerdere perspectieven te kunnen bezien.

CoP CE & Onderwijs helpt het Zeeuwse bedrijfsleven verder in stappen richting circulair ondernemen en brengt tevens innovatie in het onderwijs. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

De Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs is een samenwerking van het Groene Brein ROOTS, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Switch en ZMf.

Voor meer informatie:
Ira von Harras
0118 654180 of ivharras@zmf.nl

Nieuwsberichten