2B Connect

De ZMf is één van de 23 partners in het project 2B Connect die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven in Vlaanderen en Nederland hun terrein groener in te richten. In Zeeland ligt het initiatief en de uitvoering van het project bij ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). In de toeristische provincie Zeeland gaat het niet alleen om meer biodiversiteit op bedrijventerreinen maar ook op recreatiebedrijven.

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.

Binnen het 2B Connect-project wordt de Masterclass ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’ aangeboden. De voorinschrijving is geopend en begin december is hiervoor een mailing uitgegaan. Deze meerdaagse opleiding is modulair opgebouwd en richt zich op kennis en vaardigheden die nodig zijn om bedrijven te ondersteunen bij het biodivers inrichten van hun terreinen. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: een kaderschets voor biodiversiteit bij bedrijven, beoordelen van bedrijfskansen op ecologisch gebied, een compact beheerplan voor een bedrijf en implementeren van biodiversiteit in het bedrijfsmanagement.

De opleiding is gericht op professionals en bedoeld voor medewerkers van natuurorganisaties, regionale landschappen of overheden, consultants, architecten en andere geïnteresseerden die werken aan bedrijventerreinen en de vergroening ervan. Na het volgen van deze Masterclass weet u hoe u bedrijven kunt motiveren met biodiversiteit op bedrijventerreinen aan de slag te gaan, kunt u kansen voor natuur beoordelen en uitwerken, en weet u hoe u die plannen tot uitvoering brengt. De vooraankondiging van de Masterclass kunt u hier downloaden.

Dankzij de steun van Interreg Vlaanderen - Nederland en de vele partners in het project wordt deze opleiding kostenloos aangeboden. Via dit formulier kunt u het voorinschrijvingsformulier invullen en uw interesse voor deze opleiding aangeven. Daarna ontvangt u een bericht waarmee u zich kunt aanmelden voor deze opleiding.

2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.
Voor meer informatie:
Melissa Ernst
06-12483494 of mernst@zmf.nl

Nieuwsberichten