Portfolio

‘De ZMf inspireert mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving. We treden op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de Zeeuwse samenleving, actief, open en integer.’

Zo luidt de missie van de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie). De positie van de ZMf in de maatschappij ‘tussen’ overheid en bedrijfsleven, en met verbindingen naar andere maatschappelijke organisaties is uniek. De ZMf onderneemt vanuit deze positie tal van concrete activiteiten op duurzaamheidsgebied en natuur en milieu. In ons portfolio vermelden we een aantal toonaangevende activiteiten. Daarbij vermelden we ook de resultaten die zijn bereikt in samenwerking met andere partijen.

Ziet u op basis van dit overzicht aanleiding om samen te werken met de ZMf? Neem dan contact op via dit formulier of bel met tel. 0118 654180.