Parijs op zijn Zeeuws: Het Zeeuws Energie Akkoord​

19 december 2018

Op 31 oktober vond in Vlissingen in Cinecity, de aftrap plaats van het Zeeuws Energie Akkoord. Ed Nijpels, oud-minister en voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord, was uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag: Wat staat er in het landelijke Klimaatakkoord en wat betekent dat voor Zeeland? Zijn verhaal was helder. Zeeland voert zelf een deel van het Klimaatakkoord uit. Dat kan Den Haag onmogelijk bepalen. Ofwel komend half jaar zijn vele Zeeuwse partijen en belangen uitgenodigd, waaronder de ZMf, om samen de Zeeuwse energiestrategie vorm te geven hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen.

Voor het opstellen van de RES zijn diverse sectortafels actief: Elektriciteit (infrastructuur, zon en wind en energie uit water), Gebouwde Omgeving (particuliere woningbouw, huur, maatschappelijk vastgoed en commercieel en recreatief vastgoed) en  Mobiliteit (elektrisch, logistiek en zero emissie infrastructuur). De industrietafel en landbouw en landgebruik wordt vanuit de landelijke overheid aangestuurd. Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. In de zomer van 2019 komen alle doelen van de vijf sectoren samen in een concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Die gaat naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op zijn Zeeuws. Doel is dat er tenminste een jaar na ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord een RES in Zeeland wordt vastgesteld door alle overheden en partners.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsberichten