Bestuurslid Godert van der Feltz

Godert van der Feltz

Godert van der Feltz

Van huis uit (1955) kreeg ik veel liefde en respect mee voor de natuur: mijn vader macro (‘de bergen’, ‘de zee is elke dag anders’), mijn moeder wees me op de vogels en de planten. Dat sloeg aan. Buiten zijn, wandelen, later zeilen, de racefiets en bergklimmen vormden een belangrijk bestanddeel van mijn jeugd en houden me nog altijd veel bezig. Sedert het verschijnen van het rapport van de Club van Rome (1972) heeft mijn interesse voor natuur en landschap ook een maatschappelijke dimensie.

Ik voel een grote urgentie en een minstens even grote verbazing, dat er zo velen zijn, die die urgentie niet lijken te voelen. In werk en privé ben ik gefascineerd door de verhouding tussen overheid en burger/bedrijf. Als advocaat heb ik overheden, ngo’s en bedrijven bijgestaan, voor een belangrijk deel met betrekking tot juridische vragen in de ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Na een lang werkend leven als advocaat (1981 – 2018) ben ik sedert kort rechter in Rotterdam. Ik ben sedert 1982 getrouwd, heb drie dochters en een zoon en zes kleinkinderen, met wie ik veel optrek. Ons huis staat op Walcheren (Vrouwenpolder), maar door werk en frequente fietstochten ken ik op veel meer plaatsen in Zeeland de weg.