Bestuurslid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Na een werkzaam leven in de ruimtelijke ordening en de groene sector (Prov. Planologische Dienst voor Zeeland, Ministerie van LNV en Staatsbosbeheer) ben ik sinds 2014 gepensioneerd. Naast mijn werkzame leven ben ik altijd ook maatschappelijk actief geweest en in de periode 2011-2019 heb ik deel uitgemaakt van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zeeland.

Mijn groene hart speelt bij al die activiteiten een belangrijke rol. In mijn vrije tijd kijk ik naar vogels en maak ik natuur- en landschapsfoto’s. In mijn maatschappelijke en politieke activiteiten vind ik het belangrijk dat wij verantwoordelijkheid nemen  voor toekomstige generaties en voor mensen en hun leefomgeving elders op de wereld.

Ik ben opgeleid als bioloog en heb de gelegenheid gekregen om me tijdens mijn werkzame leven te verdiepen in duin- en kustlandschappen. Wat me erg fascineert is de rol van de mens in de ontwikkeling van natuur en landschap. Niet alleen in het heden, maar ook in het verleden en natuurlijk ook in de toekomst. Mens en natuur zijn wat mij betreft geen gescheiden werelden; zij zijn onderdeel van één groot geheel.

De ZMf is voor mij de spreekbuis van burgers en organisaties die zich druk maken over de toekomst van Zeeland en de plaats van natuur en landschap daarin. In de afgelopen decennia had de overheid het voortouw bij de ruimtelijke ordening en heeft zij veel nieuw ‘groen’ beleid geïnitieerd. Zo’n actieve rol van de overheid is in de nabije en verdere toekomst verre van zeker. Er is daarom, nog veel meer dan in het recente verleden, een rol weggelegd voor burgers en groene organisaties. In het ZMf-bestuur wil ik graag mee inhoud geven aan dát geluid.